Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

U-864: Sjømaten er fortsatt trygg

Bortsett fra i brunmat av krabbe er det ikke funnet forhøyede nivåer av kvikksølv i sjømatprøver tatt ved ubåtvraket U-864 vest av Fedje.  Det viser en nylig publisert rapport fra Havforskningsinstituttet.

Brosme er en av artene som har vært med i overvåkningen ved Fedje helt siden starten. Det er funnet kvikksølvnivå over grenseverdien i 15 relativt store brosmer, men nivået er på linje med målinger gjort for resten av Vestlandet. (Foto: Havforskningsinstituttet)

Havforskningsinstituttet (tidligere NIFES) har siden 2004 overvåket kvikksølvnivå i sjømat fanget ved ubåtvrakdelene utenfor Fedje i Hordaland. I denne perioden har kvikksølvkonsentrasjonene i brosme og krabbe variert noe, men det er ikke registrert noen økende eller avtakende trend.

På nivå med resten av Vestlandet

– Det som er spesielt med overvåkningen i 2016 er at vi undersøkte mange flere arter. Vanligvis har vi bare tatt prøver av brosme og krabbe med teiner, men i 2016 brukte vi trollgarn og fisket etter lange, torsk, lyr, lusuer, sei, skjellbrosme, hågjel, svarthå, havmus, trollkrabbe og blyantkråkebolle, forteller forsker Sylvia Frantzen, som har ledet arbeidet med rapporten. Det er funnet kvikksølvnivå over grenseverdien i 15 relativt store brosmer, men nivået er på linje med målinger gjort for resten av Vestlandet.  

Ikke påvirket av støttefyllingen

Prøvene med trollgarn ble tatt i mai og september, før og etter at Kystverket la en støttefylling nedenfor vraket. Den ordinære prøvetakingen med teiner ble gjennomført i august.

– Det er ikke noe som tyder på at arbeidet med fyllingen har ført til økt innhold av kvikksølv i organismene rundt vraket, sier Sylvia Frantzen.

Stabile kvikksølvverdier

Frantzen forteller at resultatene fra mange års overvåkning tyder på at kvikksølvforurensningen i sedimentet ikke blir tatt opp i filet av fisk eller klokjøtt av krabbe.

På bakgrunn av resultatene fra den mangeårige overvåkningen av kvikksølvnivå i sjømat ved U-864, opphevet Mattilsynet i 2015 advarselen om at små barn, gravide og ammende ikke burde spise sjømat fra området rundt ubåtvraket.

Les rapporten fra Havforskningsinstituttet: https://www.imr.no/resources/Rapport-fra-Havforskningen_Fedje-2016-endelig.pdf   

Siste nytt