Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Oljeskadd sjøfugl observert langs Finnmarkskysten

I løpet av den siste uken  har det blitt observert oljeskadet sjøfugl på fire lokasjoner langs Finnmarkskysten. Kystverket forsøker nå å finne ut hvor oljeforurensningen kommer fra. Oppdatert informasjon 23.04.2018 kl. 11.00.

Praktærfugl
Bildet er tatt på Ingøy i Måsøy kommune i Finnmark, og viser en tilgriset praktærfugl. Tilgrisingen er sannsynligvis olje, noe man ser av at dekkfjærene på brystet er sammenfiltret. Eksperter sier at dette er en skade som mest sannsynlig er dødelig for fuglen, ved at den enten fryser eller sulter i hjel. (Foto: Allan Klo)

Oppdatert informasjon 23.04.2018 kl. 11.00.

Den endelige rapporten fra SINTEF konkluderer med at praktærfuglen som ble sendt til analyse har bli tilsølt med en bunkersolje. (Drivstoffolje.) Det er ikke grunnlag for å si noe om mistenkt kilde. Det er heller ingen gode treff i en database over andre tilfeller av oljeforurensning på fugl, men det er noen likheter med tilsvarende forurensing på alkefugl i mars 2016 i England.

Oppdatert informasjon 16.04.2018 kl. 12.30.

De foreløpige analysene gjort av fjærene på en av de oljeskadede fuglene, tyder på at den ble forurenset av bunkersolje (drivstoff) og ikke råolje. Kystverket avventer fullstendig rapport fra SINTEF, før endelig konklusjon.

Oppdatert informasjon 09.04.2018 kl 13.30.
Det er i løpet av helgen ikke kommet inn rapporter om nye funn av oljeskadet sjøfugl. Det er heller ikke kommet noe informasjon eller fakta som kan gi ytterligere opplysninger om årsaken til forurensningen.

Kystverket har ennå ikke mottatt resultatet fra prøvene som er sendt inn for analyse. Svarene fra disse vil gi mer konkrete holdepunkter å jobbe ut fra. Blant annet om det er ny eller gammel olje.  

Oppdatert informasjon 06.04.2018 kl 16.45

Kystverket har i ettermiddag mottatt en melding fra en fisker i Tanafjorden/Hopsfjorden om observasjon av en måke med svart, antatt oljeforurenset buk.

Kystverkets overvåkningsfly gjorde i dag søk fra Nordkapp i øst til Sørvær i sydvest. Det ble ikke gjort observasjoner som bidro til identifisering av oljekilden. Satelittbildene fra KSAT inneholdt heller ikke oppklarende opplysninger om oljeforurensningen.

Kystverket vil i løpet av helga følge opp eventuelle nye observasjoner med nødvendige tiltak. Artikkelen vil ikke bli oppdatert med mindre det gjøres ytterligere funn av sjøfugl, eller at det blir avklaringer med tanke på kilde.

Kystverket oppfordrer fortsatt til å ringe 110-sentralen dersom noen ser sjøfugl med oljeskade.

Oppdatert informasjon 06.04.2018 kl. 14.20

Kystverkets overvåkningsfly gjorde i dag søk fra Nordkapp i øst til Sørvær i sydvest. Det ble ikke gjort observasjoner som bidro til identifisering av oljekilden. Satelittbildene fra KSAT inneholdt heller ikke oppklarende opplysninger om oljeforurensningen.

Kystverket vil i løpet av helga følge opp eventuelle nye observasjoner med nødvendige tiltak.

Oppdatert informasjon 06.04.2018 kl 08.20.
Fortsetter søket i dag

Kystverket planlegger å fortsette søket etter oljeskadet sjøfugl, og for å se om det er mulig å spore opp kilden til forurensningen. Dagens søk vil gjøres i det vestlige søkeområdet – fra Nordkapp i øst til Sørvær i sydvest. Det tas imidlertid værforbehold.

Kystverket har videre bedt KSAT (Kongsberg Satellite Serices), som driver om satellitt-tjenester med mulighet for å se eventuell olje, for det aktuelle området i perioden 25. mars til 4. april.

I løpet av torsdag 5. april ble det gjennomført søk i Gamvik, Mehamn,  Laksefjorden (østlig og vestlig kystlinje), Porsangerfjorden (østlig kystlinje inn til Lakselv) og Porsangerfjorden (vestlig kystlinje ut til Honningsvåg og Nordkapp)

Kystverket oppfordrer fortsatt til å ringe 110-sentralen dersom noen ser sjøfugl med oljeskade.

Oppdatert informasjon 05.04.2018 kl 17.30.
Oppsummert: Fortsatt ukjent forurensingskilde og ukjent oljetype.

Det ble observert 8-10 oljeskadede krykkjer i Sørvær havn på Sørøya i formiddag. Kystvakfartøyet KV Harstad ble dirigert til Sørvær, der de har søkt etter oljeskadet fugl og olje på sjø. De har ikke observert noe unormalt. Det er stor tetthet av krykkjer i området.

KV Harstad er dimittert, og fortsetter sitt opprinnelige oppdrag.

Far Sabre, som er et fartøy i den nasjonal slepeberedskapen, har søkt etter oljeskadet fugl i Langfjorden, Gunnarsnes på Rolvsøya. De har heller ikke observert noe unormalt. Fartøyet er nå dimittert, og fortsetter i sitt ordinære oppdrag for Kystverket.

Kystverkets overvåkningsfly, LN-KYV, har søkt i deler av området, men dette er ikke ferdigsøkt. Foreløpig er det ikke gjort noen observasjoner som ser unormale ut. Hovedredningssentralen Nord-Norge har overtatt kommandokontroll for flyet, på grunn av bistandsbehov i forbindelse med snøras i Troms.

Fjær med forurensning er sendt til oljeanalyse hos SINTEF, men er ennå ikke mottatt i Trondheim.

Oppdatert 05.04.2018 kl 14.00
Det er nå observert oljeskadet fugl på fem lokasjoner:  Gamvik havn, Ingøy, Rolvsøy, Akkarfjord (Sørøya) og Sørvær, (Sørøya – ny lokasjon).

Sørvær er nå vestligste lokasjon det er funnet oljeskadet fugl. Kystverket, ved sjøtrafikksentralen i Vardø, har vært i kontakt med kystvaktskipet KV Harstad, som nå søker med MOB-båt i området rundt Sørvær etter oljeskadet fugl.

Oppdatert 05.04.2018 kl 10.00.
Det er gjort ytterligere funn av skadet fugl ved Akkarfjord på Sørøya 4. april (vestligste funn), og det er funnet én død praktærfugl på Gunnarsnes på Rolvsøya. Oljeforurenset fjær er sendt til oljeanalyse.

Klokken 11.30 flyr Kystverkets overvåkningsfly (LN-KYV) fra Alta for å gjøre undersøkelser i området. Videre vil Far Sabre, som er del av den nasjonale slepebåtberedskapen, gå til området Rolvsøy – Havøysund for bistå. Skipstrafikken som har vært i området fra 25. mars til 4. april vil bli kartlagt.

Det er fortsatt ikke kjent hva som er kilden til forurensingen, og heller ikke hvilken oljetype det er snakk om. 

Opprinnelig sak fra 04.04.2018
- I morgen vil Kystverkets overvåkningsfly fly langs Finnmarkskysten for å forsøke å spore opp kilden til oljeforurensningen, sier vaktleder i Kystverkets beredskapsvakt, Steinar Gyltnes.

Ukjent kilde

Da varselet om observasjonene kom sendte Kystverket blant annet ut kystvaktfartøyet KV Harstad for å inspisere områdene der fuglene var observert. Undersøkelsene ble gjennomført uten at man lykkes i å identifisere kilden til oljeforurensningen eller finne flere oljeskadede fugler.

Varsle 110-sentralen 

Observasjonene av de oljeskadede fuglene er i Rolvsøy, Gamvik, Ingøy og Havøysund i Måsøy kommune. Det er funnet én død sjøfugl med oljeskader. Fjær fra den døde fuglen vil nå laboratorietestes for å få mer informasjon om oljen. Det er observert både praktærfugl, ærfugl, teist og måkefugler med olje i fjærdrakten. Forvaltningsansvaret for sjøfugl ligger hos Miljødirektoratet, som også har laget retningslinjene for håndtering av oljeskadet vilt og fugl. Det er ikke tillatt med privat initiativ for vask og avliving av oljeskadet sjøfugl.

- Vi ber folk langs Finnmarkskysten varsle 110-sentralen dersom man ser sjøfugl med oljeskade, sier Gyltnes.  

Les mer om håndtering av oljeskadet sjøfugl: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Sjofugl/Om-vasking-av-oljeskadet-sjofugl/  

Siste nytt