Publisert: , Oppdatert:
- Pål Are Lilleheim

Statlig aksjon: Kollisjonen mellom KNM Helge Ingstad og Sola TS

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

Den norske fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS kolliderte i Hjeltefjorden, nord for Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland klokken 04.02, torsdag 8. november. Det er nå erklært statlig aksjon, som innebærer at Kystverket leder oljevernaksjonen, mens Sjøforsvaret leder arbeidet med bergingsoperasjonen for havaristen (KNM Helge Ingstad). 

 • Last ned originalbilder fra Flickr 
  (til fri bruk, under forutsetning av riktig kreditering: Foto: Kystverket)
 • Del filmer fra YouTube 
  (til fri bruk, under forutsetning av riktig kreditering: Video: Kystverket)
 • Kystverkets opptak av data fra sensorer, radiokommunikasjon etc. i forbindelse med hendelsen er beslaglagt av Politiet, og blir ikke offentliggjort eller utlevert til andre

Kartet viser situasjonen og aktiviteten ved skadestedet, samt områder der det er observert forurensning. Klikk på "Fullversjon" for å få frem mer informasjon – ved å klikke på de ulike ikonene og symbolene. Kartet oppdateres automatisk når det kommer inn nye data. Skjer fortløpende, når vi har utvikling eller nye obersvasjoner.  

Oppdatert 16.11. kl 18.35 
Sjøforsvaret orienterte i dag Kystverketom at mengden bunkers om bord i KNM Helge Ingstad er oppjustert til 460 kubikkmeter. Kystverkets mobilisering av oljevernressurser er dimensjonert for å håndtere denne mengden. 

Situasjonen akkurat nå er, som tidligere i dag, at det lekker mindre fra havaristen – sammenlignet med tidligere i uken. Det som lekker ut blir samlet og tatt opp i lensebarrierer sør og nord for havaristen – i tillegg til at det sveipes på forurensning som går utenom lensene.

Kystverket vil, i samarbeid med Sjøforsvaret, gjennom helgen jobbe videre for å begrense de miljømessige konsekvensene.

Saken vil bli oppdatert, men gjennom helgen vil det kun bli oppdateringer dersom det er utvikling/endringer i situasjonen.

Oppdatert 16.11. 2018, kl. 09.50.

Det lekker mindre fra havaristen i dag. 

Det er også i dag en del vind i området. Vindstyrken vil ligge på 11 til 12 m/s, med vind fra sør. Vindene er ventet å avta i helgen.

Den pågående oljevernaksjonen vil i dag fortone seg omtrent som den gjorde i går. På sjøsiden vil det jobbes med oppsamling av olje ved barrierene sør og nord for havaristen, i tillegg til at det sveipes på forurensing som flyter fritt. Det vil også gjøres kontinuerlig kontroll og forbedring av lenser.

På landsiden vil alle lenser ved land og i sund bli inspisert. Det vil også bli jobbet med registeriring av eventuelle nye oljepåslag på land – med fortløpende vurdering av nødvendige tiltak.

Oppdatert 15.11. 2018, kl. 09.50.

Situasjonen i området er omtrent den samme som rapportert om i går. Værmessig er det i dag forventet vind på 12 til 14 m/s, fra sørlig retning. Natt til fredag er det meldt om sterk kuling. 

Det lekker fortsatt jevnt ut fra havaristen - men dette er sammen type forurensnig, og på samme nivå som tidligere.

I går ettermiddag ble de mindre oljevernfartøyene trukket inn på grunn av mye vind. Værsituasjonen gjør at arbeidet til disse mindre fartøyene har liten effekt. Kystverket prioriterer derfor hvile for mannskapet på disse fartøyene, slik situasjonen er akkurat nå. Kystverket har de større fartøyene, OV Utvær og KV Tor, i aksjon per nå – samt at det er ett fartøy som sveiper med et lensesystem. Situasjonen vurderes fortløpende.

Kystverkets arbeid med oljevernaksjon vil i dag være konsentrert rundt kontroll av lenser, opptak av olje i området like nord for havaristen (der det er etablert barrierer med lenser), samt sveip i områder der det flyter oljeforurensning.

Oppdatert 14.11. 2018, kl. 17.20.

 Det blåser nå opptil 15 m/s (stiv kuling) i området ved havaristen. Kystverkets innsatsleder for den sjøgående operasjonen har trukket inn samtlige av de mindre oljevernfartøyene som bistår i aksjonen på grunn av værforholdene. Disse fartøyene ligger nå ved kai. De større fartøyene, KV Tor og OV Utvær, opprettholder tilstedeværelse og beredskap rundt havaristen.

Folkehelseinstituttet/Giftinformasjonen har gitt råd om akutt helsefare ved kontakt med små mengder helikopterdrivstoff og lette dieselprodukter i vannoverflaten etter havariet. Les deres anbefalinger her. 

Oppdatert 14.11. 2018, kl. 09.55.

Havaristen (KNM Helge Ingstad) har ligget i ro siden gårsdagens hendelser. Det lekker jevnt, men dette er samme type forurensning (helikopterdrivstoff) som før, og det er heller ikke mer enn tidligere. 

Totalt har kystverket samlet opp 34 kubikkmeter med såkalt emulsjon, altså olje blandet med vann. I tillegg er det en del absorberende lenser, der oppsamlet oljeprodukter ikke er med i regnskapet.

Det er meldt en del mer vind utover dagen i dag, opp mot 15 m/s, vind som går i nordlig retning.

Kystverket forventer et situasjonsbilde som er likt gårsdagens. Det vil si at vi vil jobbe videre med å vedlikeholde og optimalisere lensene, det vil foregå oppsamling av forurensningen som driver fra havaristen i lensebarrieren som er rett nord for skadestedet, samt at vi har fire oljevernsystemer som sveiper og samler opp forurensning som driver andre steder.

Det interkommunale utvalget for akutt forurensning, IUA Bergen region, jobber på alle steder der det er lenser ved land og i bukter for å kontrollere, justere og optimalisere disse. Se forøvrig kartet over for oppdatert informajon om utbredelse av forurensningen.

Statens naturoppsyn (SNO) skal ut i Øygarden i formiddag for å fortsette sin synfaring med tanke på å se om det er fugl, sjøpattedyr eller vilt som har er skadet av forurensningen. Gårsdagens synfaring ga ingen funn av slikt.

Filmet av Kystverkets overvåkningsfly om morgenen onsdag 14.11.

 • Mattilsynet har utarbeidet kostholdsråd i forbindelse med den pågående aksjonen i Hjeltefjorden i Øygarden, Hordaland. Her kan du lese deres råd.
 • Havforskningsinstituttet har laget en kunnskapsoversikt over miljøforholdene nært Stureterminalen. Les mer om det her.

> Tidligere oppdateringer om havariet av KNM Helge Ingstad, publisert i perioden 08.11 til og med 13.11, finner du her

Kontaktpersoner:

 • Kommunikasjonsdirektør Solveig Moe Frøland, tlf 92208089
 • Seniorrådgiver Pål Are Lilleheim, tlf 92687085

Relaterte dokumenter

Siste nytt