Publisert: , Oppdatert:
- Pål Are Lilleheim

Midlertidig ferdselsforbud i Hjeltefjorden

Med bakgrunn i hendelsen med KNM Helge Ingstad i Øygarden kommune, 8.november 2018, fastsetter Kystverkets forskrift om midlertidig ferdselsforbud i Hjeltefjorden, nord for Stureterminalen.  

Formålet med forskriften er å sikre at personer og gjenstander ikke blir skadet ved opphold på og i nærheten av KNM Helge Ingstad, og at arbeid ved havaristen kan foregå uforstyrret.

Forskriften er gitt med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. § 13 første ledd c) og delegering 29. august 2011 nr. 1536 fra Samferdselsdepartementet til Kystverket, Hovedkontoret av myndighet etter havne- og farvannsloven § 13 bokstav c til å fastsette farvannsrestriksjoner.

Forskriften er ikke forhåndsvarslet da det er behov for umiddelbar virkning og en forhåndsvarsling vil svekke dens effektivitet, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd b).

Ferdselsforbudet gjelder for følgende område

Ferdselsforbudet gjelder for det markerte området

Relaterte dokumenter

Siste nytt