Publisert: , Oppdatert:
- Einar Bjørshol

Miljøpris til Kystverkets nye fartøy

Kystverket og Rolls-Royce Marine mottok nylig prisen «The Motorship Award» for Kystverkets flåtefornyelsesprogram og de innovative og miljøvennlige løsningene på OV Ryvingen, det nyeste multifunksjonsfartøyet til Kystverket.
– Dette er en flott anerkjennelse av Kystverkets satsing på miljø i arbeidet med å fornye flåten vår, sier kystdirektør Per Jan Osdal.

 

Foto: Geir Arne Isdahl/Fitjar Mekaniske Verksted

Kystverkets flåtefornyingsprogram og OV Ryvingen var et av fire prosjekter som ble nominert til «The Motorship Award». Prisen ble delt ut 15. november under konferansen Motorship Propulsion & Future Fuels Conference 2018 i Hamburg, og det var konferansedeltakerne som stemte fram vinneren.

– Det er veldig gledelig bare å bli nominert til denne prisen, og at vi vant i konkurranse med svært gode kandidater, setter vi stor pris på, sier kystdirektør Per Jan Osdal. Han legger til at det var ekstra stas at det var konferansedeltakerne som stemte Kystverket fram til seier.

Fornying av Kystverkets flåte
Siden 2012 har Kystverket bygget fire nye multifunksjonsfartøy som erstatter etatens flåte som ble bygget på 1970- og 80-tallet.

For hvert nytt fartøy har man videreutviklet seg, lært og forbedret, slik at de gradvis har blitt stadig mer miljøvennlige. De to første fartøyene, OV Utvær (2012) og OV Skomvær (2013), ble bygget med konvensjonell dieselelektrisk framdrift. Det tredje fartøyet, OV Bøkfjord (2015), ble etter initiativ fra Kystverket tilrettelagt for batterihybrid drift med en batteripakke på 900 kWh. OV Ryvingen er Kystverkets nyeste multifunksjonsfartøy, det fjerde i rekka. Det femte fartøyet, OV Hekkingen, kommer til å bygge videre på erfaringene fra OV Ryvingen og de foregående fartøyene, og skal bli minst like miljøvennlig som OV Ryvingen.

Kystverket har samarbeidet med Rolls-Royce Marine om utvikling av energieffektive og batterihybride løsninger for både OV Bøkfjord og OV Ryvingen. Det nyeste fartøyet har to batteripakker med en samlet effekt på 3000 kWh og har i tillegg flere innovative løsninger som bidrar til redusert energibruk. For eksempel en stor «termos» som lagrer varme fra hovedmotoren og gjenbruker den til oppvarming ombord, en ny type energibesparende propeller og et innovativt energistyringssystem.

– I enkelte tilfeller kan OV Ryvingen seile en hel arbeidsdag bare på batteri. Rolls-Royce Marine har beregnet at OV Ryvingens drivstofforbruk og klimagassutslipp vil reduseres med 35 prosent sammenlignet med de første multifunksjonsfartøyene. Med god tilgang til landstrøm vil utslippene kunne reduseres med opptil 70 prosent, forteller Osdal.

OV Ryvingen er bygd på Fitjar Mekaniske Verksted, og kommer til Ålesund i slutten av november. Da skal det gjennomføres grundig opplæring av mannskapet slik at de kan utnytte alle de innovative løsningene best mulig.

Arbeider for bedre miljø
Kystverket har i dag ti fartøy som sørger for nybygging, vedlikehold og drift av fyrstasjoner, lykter, lanterner og faste og flytende merker langs hele kysten. Fartøyene er også en del av den statlige beredskapen mot akutt forurensning, og settes blant annet inn i oljevernaksjoner, som i den pågående aksjonen etter KNM Helge Ingstad-ulykken.

– Kystverket er en miljøetat. Vi jobber for å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste. Da er det naturlig at også fartøyene våre gjenspeiler dette ved å være miljøvennlige, avslutter kystdirektør Osdal.

Fakta

Om Motorship Award
Den nyopprettede prisen «Motorship Award» deles ut av magasinet «The Motorship» til partnerskap som fører til utslippsreduksjoner i sjøfarten. Kystverkets flåtefornyingsprogram og OV Ryvingen var et av fire prosjekter som ble valgt ut av en nominasjonskomité. Komiteen var særlig imponert over hvordan den gradvise innovasjonen i fartøysfornyingsprogrammet har ført til at OV Ryvingen har blitt et svært innovativt og miljøvennlig fartøy.

Les The Motorships artikkel om pristildelingen her.

Siste nytt