Publisert: , Oppdatert:
- Sveinung Nedregotten

Norge og Myanmar samarbeider om oljevern

Under paraplyen «Olje for utvikling» signerte Kystverket i dag en institusjonsavtale med Department of Marine Administration i Myanmar. Avtalen innbefatter at Norge og Kystverket skal hjelpe til med å bygge opp oljevernberedskapen i det asiatiske landet.

Signerer samarbeidsavtale om oljevern med Myanmar
Kathrine Idås fra Kystverket (t.v) signerer samarbeidsavtalen på vegne av Norge og Kystverket/Samferdselsdepartementet. Director General fra Department of Marine Administration (t.h) signerer for Myanmar. Med på bildet er også den norske ambassadøren Tone Tinnes og Myanmars Deputy Minister for Ministry of Transportation and Communications.

Avtalen ble signert på vegne av Samferdselsdepartementet med «Department for Marine Administration» (DMA) på en stor maritim konferanse i Yangon, der også den norske ambassadøren Tone Tinnes deltar.

Myanmar er et stort land med over 2000 kilometer kystlinje mot Andamahavet og Bengalbukta, nordøst i det indiske hav, og nasjonen ser stor nytte i å få profesjonalisert oljevernarbeidet sitt.

Planverk, øvelser, mobilisering

– Avtalen innebærer et femårig program der Kystverket og DMA i Myanmar skal samarbeide om kapasitetsbygging innenfor våre områder. Vi deltar blant annet i en arbeidsgruppe som utarbeider en nasjonal plan mot akutt forurensning, sier seniorrådgiver Synnøve Lunde i Kystverkets beredskapsavdeling.

Ved siden av et skikkelig planverk, er det innenfor oljevern viktig å øve, og øvelser står derfor sentralt i samarbeidet.

– Vi forplikter oss til å arrangere øvelser sammen, og skal blant annet ha en table top- øvelse i morgen for den nasjonale planen. Tidligere har vi hatt en table top- øvelse for en beredskapsplan som gjelder Yangon River, samt at de også får mulighet til å delta på noen av våre øvelser i Norge, sier Lunde.

– Andre aktiviteter vi bidrar på, er å kartlegge miljøsårbare områder, bygge opp utstyrslager (depot), i tillegg til at vi deltar og holder foredrag på deres kurs og seminarer, sier seniorrådgiver Lunde.

Om Olje for utvikling

Norad har etablert et eget Olje for utvikling (OFU)-sekretariat. OFU-arbeidet består av prosjekter for å styrke bistandslandenes evne til utnytte olje og gass ressurser på en effektiv og bærekraftig måte. Det skal bygges miljøkompetanse, god oljevernberedskap og systemer som sikrer at landet forvalter økonomien rundt dette på en god måte.

Kystverket bidrar med kompetanse for å etablere beredskapsplaner og erfaringsoverføring for å håndtere hendelser. Per 2018 er Uganda, Tanzania, Mosambik og Kenya, i tillegg til Myanmar, OFU-land hvor Kystverket er involvert i oppbygging av oljevernberedskap.

Kystverkets Synnøve Lunde (i midten) sammen med kollega Katrine Idsås og den norske ambassadøren Tone Tinnes, på den maritime konferansen i Yangon i Myanmar, der avtalen om oljevern ble signert.

Kystverkets Synnøve Lunde (i midten) sammen med kollega Katrine Idås og den norske ambassadøren Tone Tinnes, på den maritime konferansen i Yangon i Myanmar, der avtalen om oljevern ble signert.

 

Siste nytt