Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Kystverket anmelder Eco-1 Bioenergi AS for ulovlig forurensning og forsømt tiltaksplikt

Kystverket anser det som svært alvorlig at Eco-1 ikke sørget for umiddelbar iverksettelse av skadebegrensning, da det oppstod et utslipp på cirka 30 tonn biodiesel fra en tank i Mandal. Hendelsen skjedde den 20. august i år og Kystverket har nå anmeldt saken. 

Etter en sammenlagt vurdering av forholdene har nå Kystverket besluttet å anmelde Eco- 1 for ulovlig forurensning og forsømt tiltaksplikt. (Foto: Kystverket)

Eco-1 Bioenergi AS er leverandør av fornybar diesel og biofyringsolje. Selskapet ga i første omgang uttrykk for at de ville håndtere utslippet på egenhånd og anså bistand fra brannvesen som overflødig. Utslippet viste seg etter hvert å være mer omfattende enn selskapet antok. Brannvesenet ble koblet på saken og fikk iverksatt strakstiltak for å begrense forurensningen. Oljen har likevel lekket til grunnen, til sjøen, samt forurenset en drikkevannsbrønn tilhørende naboeiendommen. 

Anmeldelse 

Eco-1 fikk først pålegg om å håndtere forurensningen samt fremlegge en detaljert plan for iverksatte og planlagte tiltak. Kystverket dro også på stedlig tilsyn for å få bedre forståelse av omfanget og den videre planen for oppryddingsarbeidet. Etter en sammenlagt vurdering av forholdene har nå Kystverket besluttet å anmelde Eco- 1 Bioenergi AS for ulovlig forurensning og forsømt tiltaksplikt. Kystverket er for øvrig kjent med at Eco-1 nå er i gang med oppryddingsarbeidet.

Siste nytt