Publisert: , Oppdatert:
- Ingvild Kragset

Høring: Forskrift om gjennomføring av havneforordningen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomfører Kystverket høring av forslag til forskrift om gjennomføring av forordning (EU) nr. 352/2017 om opprettelse av rammer for levering av havnetjenester og felles regler om økonomisk innsyn i havner på høring (havneforordningen).

Eventuelle merknader til forslaget sendes Kystverket per e-post til post@kystverket.no eller per ordinær post til Kystverket, postboks 1502, 6025 Ålesund. Vi ber om at høringssvar merkes med Kystverkets referanse 2018/1165.

Høringsfrist: Torsdag 6. desember 2018

Spørsmål vedrørende høringen kan rettes til seniorrådgiver Ingvild Kragset, e-post: ingvild.kragset@kystverket.no / telefon: 70 23 10 71.

For å lese høringsdokumentene, se her:

Relaterte dokumenter

Siste nytt