Publisert: , Oppdatert:

Kystverket ryddet drivgods i Lustrafjorden

Kystverket har avsluttet ryddingen av drivgods i Lustrafjorden. Aksjonen ble satt i gang etter de store nedbørmengdene og flommen i midten av oktober. Kystverket hadde fartøyene OV Utvær, Storholmen og Slåtterøy i sving, mens Kystvakta stilte med KV Bergen i første fase av oppryddingen.

De store nedbørsmengder første til at Ottavassdraget i Gudbrandsdalen og elevene i indre Sogn flommet over. Store mengder drivgods havnet i Lustrafjorden i indre Sogn.

Oppdatert 18. oktober kl 08.50:
På statusmøtet for fartøyene i går kveld (onsdag) ble det anslått at oppryddingsjobben i Lusterfjorden vil være sluttført ved utgangen av fredag.

Slåtterøy vil reise fra området cirka klokken 12.00 fredag. OV Utvær og Storholmen vil fortsette ut fredagen.

Anslagene som ble gjort tirsdag kveld viser at det er tatt opp cirka 500 kubikkmeter med drivgods – nærmere bestemt 46 140 kilo.

Dette er siste oppdatering av saken, med mindre nye forhold skulle melde seg.

Oppdatert 17. oktober kl 09.15:
I går (tirsdag) organiserte fartøyene arbeidet ved at Storholmen og Slåtterøy ryddet innerst i Skjolden, mens KV Bergen og OV Skomvær (de største fartøyene) ryddet lenger ute i fjorden. 

Det kommer hele tiden drivgods, spesielt mye trær, drivende ut elva i Skjolden. Slåtterøy og Storholmen plukker dette fortløpende opp etter hvert som det kommer ut på dypere vann.

KV Bergen forlot området sent i går i kveld. Det er fortsatt mange usikkerhetsfaktorer i ryddearbeidet, men det beregnes at det er fem dagers med ryddearbeid som gjenstår i Lustrafjorden for OV Utvær, Storholmen og Slåtterøy.

Planen for onsdag er et OV Utvær fortsetter å rydde ytterst i fjorden, mens Storholmen og Slåtterøy fortsetter inne ved Skjolden.

Fra dem som er i området rapporteres det om mye arbeid som må gjøres i fjøresteinene innerst i fjorden. Der ligger det svært mye stokker og annet drivgods, og som vil ta lang tid å rydde. Kystverkets fartøyer jobber på det som ligger i fjorden.

Oppdatert 16. oktober, kl. 10.30
OV Utvær og Storholmen kom på plass i Lustrafjorden sent mandag, og gikk umiddelbart i gang med å assistere KV Bergen i opprydningsarbeidet. Det er fortsatt store mengder drivgods i Lustrafjorden. Derfor er det foreløpig ikke behov for å bruke den isforsterkede lensen som er sendt til området. Den vil eventuelt bli benyttet senere, for å samle opp drivgods før det løftes om bord i fartøyene.

Det vil ikke bli behov for rekognosering fra lufta i dag (tirsdag) ettersom fartøyene har god oversikt over situasjonen fra sjøen. Kystverkets tredje fartøy, Slåtterøy, er på veg inn til Lustrafjorden, og vil bruke turen inn til å kartlegge nærmere.

Melding fra mandag 15. oktober:
Kystverket har bedt Kystvakten ved KV Bergen om hjelp til å samle opp drivtømmer og annet drivgods. Dette arbeidet er godt i gang.

I tillegg mobiliserer Kystverket tre egne fartøy for å hjelpe til i opprydningsarbeidet. Dette er fartøyene OV Utvær, Storholmen og Slåtterøy, som vil nå fram til området i løpet av ettermiddagen/kvelden. Kystverket har også besluttet å sende isforsterkede lenser for å samle opp drivgods på en mest mulig effektiv måte. Dette vil være i gang i morgen 16.10.

Det blir også satt inn helikopter for å få bedre oversikt over hvilke områder som skal prioriteres.

Det er etablert mottakskai for drivgodset på cruisekaia i Skjolden.

Siste nytt