Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Nasjonalt beredskapsseminar arrangert for 35. gang.

Om lag 140 deltakere har i to dager fått presentert og diskutert viktige tema innen beredskap mot akutt forurensning. - Dette er årets viktigste møteplass for statlige, kommunale og private aktører innen beredskap mot akutt forurensning, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly. 

Brannsjef i Oslo brann- og redningsetat, Jon Myroldhaug forteller om utslippet av fyringsolje til Alnaelva tidligere i år. (Foto: Kystverket)

For 35. gang arrangerte Kystverket et seminar for viktige nasjonale aktører innen beredskap mot akutt forurensning. Målet er kompetanseheving, erfaringsutveksling og nettverksbygging for deltakerne fra både statlig, kommunal og privat vikrsomhet.

Ny forskrift for kommunal beredskap

Store deler av første seminardag ble blant annet brukt på Miljødirektoratets nye forskrift for kommunal beredskap mot akutt forurensning, både gjennom presentasjoner og gruppearbeid. Det nye Senteret for Oljevern og marint miljø (SOMM) fikk også presentert seg ved senterets direktør Ann- Helen Ernstsen. 

Utslippet i Alnaelva og sosiale medier

Dag to fikk deltakerne presentert aksjonen etter utslippet av fyringsolje i Alnaelva i Oslo 31.mai i år. Både Sporvei AS, som såkalt skadevolder, Oslo brann- og redningsetat som aksjonerte i akuttfasen og Kystverket som tilsynsmyndighet presenterte hendelsen, med fokus på eget ansvar og egen rolle. I tillegg presenterte Karina Nilsen fra Corporate Communications utfordringer knyttet til sosiale medier og større hendelser. 

Dag to var også satt av til separate sesjoner der det ene var et brukerforum for Kystverkets digitale verktøy "Kystinfo beredskap". Den andre sesjonen fortsatte å fokusere på kommunikasjon og mediehåndtering under aksjoner mot akutt forurensning. 

Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly mener de årlige nasjonale seminarene er med på å styrke den norske oljevernberedskapen. (Foto: Kystverket) 

Siste nytt