Publisert: , Oppdatert:
- Katrine Solheim Aas

Åpnet Europas største landstrømanlegg

Nå kan cruiseskip som besøker Kristiansand skru helt av motorene når de ligger til kai. Det sørge Europas største landstrømanlegg for. 

I samarbeid med det danske selskapet PowerCon og Agder Energi Nett har Kristiansand Havn et prosjekt som har satt Europas største landstrømanlegg i drift. Anlegget ble åpnet denne uken, der også kystdirektør Per Jan Osdal var til stede.

– Viktig tiltak 

Anlegget er et EU-medfinansiert innovasjons- og demonstrasjonsprosjekt som gjør at selv de største cruiseskipene nå kan slå av motoren når de ligger til kai, og i stedet bruke elektrisk kraft. Agder Energi Nett bidrar med å legge til rette for strømforsyningen til anlegget.

– Norge har gjennom EUs klimarammeverk forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. Landstrøm til skipstrafikken er viktige tiltak for å nå målene. Erfaringene fra dette anlegget i Kristiansand vil gi nyttig kunnskap til et omfattende utbyggingsarbeidet som flere andre havner arbeider med, forklarer kystdirektør Per Jan Osdal.

I første omgang skal anlegget testes ut 2018.

Unikt anlegg

I Kristiansand Havn er det over flere år gjort betydelige investeringer i landstrømanlegg som forsyner skipstrafikken. Det helt spesielle med det nye anlegget er at det kan håndtere cruisemarkedet med riktig spenning og frekvens, samt strøm nok til å kunne slå av skipets motorer helt. Det er unikt i europeisk sammenheng.

Systemet, som blir integrert i åtte 20 fots containere, kan levere opp til 16MVA elektrisk energi, og blir bygget i henhold til den internasjonale høyspent IEC 80005-1-standard. Dette sikrer at flest mulige skip kan koble til.

PowerCon, som skal levere anlegget, har også tidligere levert landstrømanlegg til Kristiansand havn, og samarbeider med det norske selskapet OneCo Sør AS fra Kristiansand for å bistå den maritime industri i Norge med det grønne skiftet.

Den totale investeringen på omkring fire millioner euro er medfinansiert av EU gjennom deres Innovasjon- og demonstrasjon program Horizon 2020 SME, og er i tråd med EUs anbefaling om landstrøm i europeiske havner innen 2025.

Siste nytt