Publisert: , Oppdatert:

Høring: Fornying og oppgradering av seilingsleder fra Lindesnes til Kristiansand

Kystverket ber om innspill og kommentarer til utarbeidet merkeplan for fornying og oppgradering av sjøveien på strekningen Lindesnes - Kristiansand med oppstart i 2019.

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning, og arbeider for en effektiv og sikker sjøtransport.

Kystverket administrerer et system av innretninger for navigasjonsveiledning i Norge. Veiledning fra navigasjonsinnretninger er en forutsetning for å kunne navigere sikkert langs norskekysten.

Sjøveien på strekningen Lindesnes til Kristiansand ble sikret med navigasjonsinnretninger i tidsperioden 1880-1935. Opp gjennom tiden er det gjort oppgraderinger i enkelte områder. I dag bærer strekningen preg av navigasjonsinstallasjoner som ikke lenger er tilpasset dagens sjøtrafikk. Kystverket planlegger derfor en fornying og oppgradering av sjøveien på strekningen Lindesnes - Kristiansand med oppstart i 2019.

Kystverket ber om innspill og kommentarer til utarbeidet merkeplan.

Merkeplan og informasjon finner du under relaterte dokumenter lenger nede på denne nettsiden.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:
Senioringeniør Steinar Hansen, tlf. 37 01 97 59, e-post.
Ved behov kan det gjøres avtale om orienteringer i møter.

Skriftlige innspill til prosjektet sendes til post@kystverket.no, eller til Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund, innen mandag 12. november 2018. Innspill merkes med saksnr. 2018/3310.

Alle innspill vil bli vurdert, men vi kan ikke garantere at alle innspill vil bli imøtekommet, ettersom innspill må veies opp mot de sjøsikkerhetsmessige hensyn.

Relaterte dokumenter

Siste nytt