Publisert: , Oppdatert:
- Anette Solbraa-Bay

Kystverket anmelder Statnett for ulovlig forurensning

Ved to tilfeller i august forårsaket Statnett akutt forurensning i Horten Industripark. Det ble til sammen sluppet ut omtrent 2500 liter kabelolje til grunnen og til sjø i indre havn i Horten. 

Kystverket ser alvorlig på hendelsen, da det er skjedd to utslipp med kort mellomrom i tid. Begge utslipp skyldes tretthet i materialer.

Oljen som har sluppet ut er en lettere oljetype med tilsvarende egenskaper som diesel. Den er giftig for vannlevende organismer og kan forårsake skader på sjøfugl. Sjøfugl som får olje i fjærdrakten mister isolasjonsevnen og dersom fuglen forsøker å rense fjærene vil den få olje i svelget.

Kystverket anser det kritikkverdig at Statnett ikke sørget for å gjennomføre en grundig undersøkelse av deres anlegg da det første utslippet ble oppdaget.

Ved en fullstendig gjennomgang og en grundig overvåkning, ville ytterligere utslipp med stor sannsynlighet vært avverget.

NRK laget en reportasje om utslippet like etter utslippet ble kjent i slutten av august. De intervjuet blant annet Ove Njøten, senioringeniør på Beredskapssenteret i Kystverket, om saken. Reportasjen kan du se her

Kontaktperson:

Johan Marius Ly

Avdelingsdirektør, Beredskapsavdelingen

Telefonnummer: 957 09 335

Siste nytt