Publisert: , Oppdatert:

Kystverket deltar på ITS World med pilotprosjekt

Kystverket stiller i år med stand på ITS world i København 17. – 21. september. Der møtes aktører innen digitalisering og ITS (Intelligente Transport Systemer). Kystverket vil der blant annet presentere en digital rutetjeneste som nå skal testes ut i Oslofjorden.

– Hvordan kan vi bidra til økt sjøsikkerhet i en tid der digitale løsninger og digitalisering skyller inn over oss? Vi ønsker å se hvordan digitale systemer bygges med mennesket i fokus; hvordan håndteres og utnyttes sensorer, satellittdata og store datamengder som blir tilgjengelige. Sanntidsinformasjon og ulike varsel og beregninger på for eksempel vær og risiko har nye bruksmuligheter, sier regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket.

Digital sikkerhet blir viktig i flere og flere sammenhenger. Kystverket, som norsk maritim myndighet med ansvar for sjøsikkerhet i farledene og trafikksentraler, har også en viktig rolle med å legge til rette for at potensialet innen ITS og autonomi fortsatt kan utvikles til nye løsninger.

– Vi ønsker å høre hva andre norske og internasjonale aktører gjør som vi kan lære av. Derfor har vi også invitert norske og utenlandske aktører til en sesjon på konferansen med eksempler fra både sjø og land, forteller Hagen.

Dette skjer tirsdag 18.september kl 1715-1845 som del av det nordiske initiativet «Nordic Stream» i Hall B, møterom «Stockholm». Kystverket har invitert NCE Maritime Cleantech, Kongsberg Seatex, Nordland fylkeskommune, sammen med IMO (International Maritime Organisation) og det finske forskningssenteret VTT til spennende informasjonsdeling.

Digital rutetjeneste
Kystverket starter fra 18. september testing av den digitale rutetjenesten «Routeinfo», som skal gi fartøy som anløper norske havner effektiv tilgang på anbefalte seilingsruter og viktig ruteinformasjon. Anbefalte seilingsruter fra Kystverket presenteres i tjenesten og skal ved hjelp av ny internasjonal standard for ruteutveksling (ECDIS standarden IEC61174:2015) effektivt kunne tas inn på fartøyenes navigasjonsplattform, som for eksempel ECDIS.

– «Routeinfo» prøves nå i høst ut i Oslofjorden. Vi ønsker med denne tjenesten å bidra til økt sjøsikkerhet og mer effektiv planlegging av anløp til norske havner. Ved å knytte viktig ruteinformasjon til de enkelte seilingsrutene gjøres den mer tilgjengelig og lettere å formidle mellom de som er involvert i skipets navigasjonen, inkludert skipets navigasjonsbesetning og Kystverkets loser og trafikksentraler, opplyser Hagen.

Kystverket ønsker å utvikle tjenesten i dialog med brukerne, og vil i månedene som kommer ha dialog med navigatører og andre brukere om hvordan tjenesten erfares i bruk på fartøy. Kystverkets ambisjon er at anbefalte ruter tilbys gratis for havner på hele norskekysten i løpet av 2020, og en trinnvis opptrapping er planlagt.

Kontaktpersoner:

  • Regiondirektør John Erik Hagen, mob. 909 47 630
  • Prosjektleder John-Morten Klingsheim, mob. 911 32 002

Siste nytt