Publisert: , Oppdatert:
- Anders Røeggen

Viktig møteplass for Kystverket

Søppel, sjøveien videre og regionreformen var tema under Kyst- og havnekonferansen i år. 

For 14. gang arrangerte Kystverket Troms og Finnmark denne konferansen i Honningsvåg. Deltakere fra forvaltning, administrativ og politisk ledelse, havneledelse, næringsliv og organisasjoner med interesser og behov i maritim virksomhet var igjen på plass. For Kystverket er det aldri noe problem å få innledere til denne konferansen, noe som igjen synes med en fulltegnet deltakerliste. Se alle presentasjonene nederst i denne saken.

En transportetat
– Det er viktig å påpeke at Kystverket er en transportetat som skal bidra til at sjøveien er et foretrukket transportalternativ. Men for å være der er det viktig å vite hva som skjer rundt oss. Det er nettopp dette denne konferansen skal bidra til, sier regiondirektør Jan Morten Hansen.

Ikke bare for regionkontoret og resten av etaten er dette nå en viktig møteplass, men for alle som har sitt virke langs kysten av Troms og Finnmark.

Konferansen begynte onsdag med innlegg og debatt rundt regionreformen og da spesielt sammenslåingen av Tromsø og Finnmark.

– Hvordan de nye regionene blir betyr noe for alle oss som bor og jobber i nord, og ikke minst hva fremtiden bringer – derfor er den viktig å ha med på programmet. Fiskerihavnene overføres til de nye regionene fra og med 2020. Dette har Stortinget bestemt. Kystverket har hatt ansvaret for fiskerihavnene i lang tid og vet hva det innebærer å ha dette ansvaret. Vi har dette som tema av den grunn at vi er opptatt av at fiskerihavnene blir best mulig ivaretatt etter 2020 av nye eiere.

Tenker miljø
– Klima og miljø er i vinden som aldri før, derfor er det viktig at vi alle har et forhold til dette. Både hva det betyr for oss og hvilken rolle vi skal ta.

Hansen og kystdirektør Per Jan Osdal fikk da også en ønskeliste presentert under innledningen til Gaute Wahl, Senter for oljevern og marint miljø. For miiljødelen blir stadig en viktigere del av ansvarsområdet til etaten.

Siste dag var det sjøveien videre som var på programmet. I tillegg til det nevnte senteret var også Norsk olje og gass og regionsjef Geir Seljeseth på scenen. Så både næringens muligheter og beredskap ble behørig trukket frem.

– For oss handler det om å tenke litt fremover, både innen olje og gass, og utvikling av kysten vår, poengterte Hansen etter endt konferanse.

Presentasjonene fra konferansen finner du under Relaterte dokumenter.

Relaterte dokumenter

Siste nytt