Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Styrker samarbeidet om oljevernberedskap med britiske myndigheter

I et todagers-møte har representanter fra britiske myndigheter, Miljødirektoratet og Kystverket gjennomgått egne beredskapsplaner og delt erfaringer, med mål om å styrke samarbeidet ved akutt forurensning. 

Norske og britiske myndigheter styrker samarbeidet om oljevern. (Foto: Kystverket)

En aksjon mot akutt forurensning kan være så omfattende at det er behov for bistand fra andre land. Norge har undertegnet flere internasjonale avtaler som bidrar til at anmodninger om bistand kan gjennomføres på en rask måte. Samarbeidsavtalen med Storbritannia (NORBRIT-avtalen) er en av disse. 

Beredskapsplaner

I møtet gjennomgikk begge nasjonene sine beredskapsplaner for akutt forurensning og verktøy for regulering av beredskapen knyttet til offshoreindustrien. Erfaringer fra store hendelser des siste årene ble også utvekslet. 

Styrker samarbeidet

Begge nasjonene ønsker å styrke samarbeidet fremover. Dette skal gjøres ved å delta i hverandres oljevernøvelser, faste årlige møter og samarbeid og informasjonsutveksling knyttet til miljødata.

NORBRIT- avtalen

Miljøverndepartementet i Norge og Department of Trade i Storbritannia undertegnet Norbrit-planen i 1983. Planen gjelder for sjøområdet 50 nautiske mil på hver side av grenselinjen mellom Storbritannia og Norge - fra 62 grader nord og sørover. Avtalen ble resignert 2010 av Fiskeri- og kystdepartementet i Norge og Department of Transport i Storbritannia.


Siste nytt