Publisert: , Oppdatert:
- Pål Are Lilleheim

Kystverket med på historisk tur til Nordpolen

Klokken 09.32 onsdag, 21. august, nådde kystvaktskipet KV Svalbard Nordpolen, som det første norske fartøyet på polpunktet. Om bord er også Kystverkets Andreas Kjøl, både som rådgiver og for å gjennomføre undersøkelser for Kystverket.

Det er prosjektet CAATEX (Coordinated Arctic Acoustic Thermometry Experiment) som er grunnlaget for turen til Nordpolen, et oppdrag som er på vegne av Nansen-senteret i Bergen.

I prosjektet skal det blant annet måles temperaturer i havet i området, og man ser på klimamodeller for utviklingen i og ved Polhavet.

Rådgiving og testing

Kystverkets har betydelig kompetanse på is og de arktiske områdene, og med denne bakgrunnen ble etaten bedt om å bidra på toktet. I tillegg til å være med som rådgiver benytter senioringeniør Andreas Kjøl toktet til å få gjennomført en del tester som Kystverket skal bruke til å få ny kunnskap innenfor etatens ansvarsområder. Dette gjelder blant annet innen sensorer og operasjoner i islagte farvann, samt hente inn mer kunnskap om sending av AIS og annen VHF-kommunikasjon over våre satellitter.

ؘ– KV Svalbard er en relativ liten isbryter og har vært helt avhengig av å finne den letteste veien gjennom isen. Daglige oppdateringer, med detaljerte satellittbilder fra istjenesten og is-analyser utført av Andreas Kjøl fra Kystverket, har bidratt til at skipet har kunnet finne den beste veien med minst motstand, sier navigatør Simens Strand om bord i KV Svalbard.

– Vi gratulerer Kystvakten med bragden, og er svært glad for å kunne bidra og for å få anledning til å teste ut noen av våre systemer på toktet, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket. 

Det synlige beviset på at KV Svalbard har nådd polpunktet. (Foto: KV Svalbard)

Det synlige beviset på at KV Svalbard har nådd polpunktet. (Foto: KV Svalbard)  

Lyktes 125 år etter Nansen

I Strands rapport etter ankomst Nordpolen skriver han innledningsvis:

– KV Svalbard kunne i morgentimene notere posisjonen 90 grader nord i loggboken. For 125 år siden forsøkte Fridtjof Nansen å drive over polpunktet med seilskuten Fram. I dag har KV Svalbard som første norske fartøy nådd Nordpolen. Syv dager og 1400 nautiske mil etter avgang Longyearbyen kunne mannskapet og forskerne omsider gå på havisen over jordens nordligste punkt. Nøye studier av historiske iskart og isens utvikling gjennom våren og sommeren gjorde at KV Svalbard besluttet å velge en rute mot polpunktet langs meridianen 60 grader øst. Innslagspunktet i isen ble da i et område rett nord for Frans Josef Land, hvor man erfaringsmessig kan oppleve lettere forhold.

Skipssjef Geir-Martin Leinebø var naturlig nok svært fornøyd ved ankomst.

– Det er en utrolig god følelse å stå på «the top of the world». Det at vi i dag har kommet frem til målet, etter ett års forberedelse, viser at nøye planlegging og sammensetning av kompetanse er meget viktig. Der vi manglet kompetanse har vi hentet inn fra andre etater. Dette er et skoleeksempel på teamwork og hva en kan oppnå med riktig sammensatt team og en positiv besetning. Jeg er stolt og rørt over det vi har oppnådd i dag med denne besetningen, sier han.

Forskningsleder Hanne Sagen fra Nansen-senteret er svært fornøyd med Kystvaktens innsats og deres bistand for å innhente observasjonsdata i et så utilgjengelig område. Forskerne har satt ut bøyer på polpunktet som skal drive med isen gjennom vinteren. Nå begynner den lange turen sørover hvor flere undervanns-observasjonssystemer skal plasseres ut for innsamling av viktige havklimadata.

Siste nytt