Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Skipsvraket MS Osfjord fjernes fra Linesøya

Fraktefartøyet som grunnstøtte ved Linesøya i Sør- Trøndelag i september i fjor blir nå fjernet. Kystverkets fører tilsyn med den krevende bergingsoperasjonen.   

Kystverkets fører tilsyn med den krevende bergingsoperasjonen av MS Osfjord. (Foto: Kystverket)

Det var den 22. september 2018 at fartøyet M/S Osfjord fikk motorstopp og grunnstøtte ved Linesøya i Åfjord kommune. Ved grunnstøtingen ble det slått hull i skroget, slik at fartøyet tok inn vann. Mannskapet på fire ble evakuert av et redningshelikopter.

Krevende bunnforhold og dårlig vær

Arbeidet med å tømme skipet for drivstoff og løse deler ble kort tid etter hendelsen igangsatt av bergingsselskapet Ardent. Det ble fjernet en rekke potensielle forurensnings- og forsøplingskilder, herunder tønner og kanner med ulike oljetyper, maling, fortøyningstau, livbøyer, batterier, pyroteknisk materiell, brannslukningsapparater og en livbåt.

Den 2. november 2018 ga Kystverket skipseier et pålegg om å fjerne vraket i sin helhet. Bergingsselskapet Pro Staal presenterte den opprinnelige planen for vrakfjerning, som i korte trekk gikk ut på å tette fartøyet, feste flyteanordninger til vraket og dernest frakte Osfjord til Fosen Gjenvinning. Det ble gjennomført en rekke forsøk på å få vraket til å holde seg flytende, men grunnet vrakets tilstand, værforholdene samt bunnforholdene på stedet var operasjonen krevende. Stedet der Osfjord grunnstøtte er preget av grunt vann og steinete terreng både under og over havoverflaten. Dermed er man avhengige av tilstrekkelig lange værvinduer for at man skal komme til og kunne flyte vraket av grunnen.

Dette har resultert i at forsikringsselskapet Danish Mutual Marine Insurance så det nødvendig å vurdere alternative vrakfjerningsmetoder.

 Kutter opp vraket på stedet

Onsdag 17. juli 2019 mottok Kystverket kopi av en ny bergingsplan, presentert av Boa management. Planen er etter dette at vraket kappes opp i 10-11 seksjoner á omkring 50 tonn og at hver seksjon fraktes til Fosen Gjenvinning for videre opphugging. Det er Boa management sin underleverandør Kristiansand Bygg A/S som står for selve kuttearbeidet.

Vraket kuttes opp ved hjelp av en diamantwire som tres rundt vraket og som kutter opp vraket fra undersiden. Skrogseksjonene løftes deretter ombord på Boabarge 42 ved hjelp av en mobilkran.

Boa management er godt i gang med arbeidet. Blant annet er dekkshuset allerede fjernet. Kystverket fører tilsyn med gjennomføringen av tiltak og planlegger en befaring på stedet førstkommende torsdag.

Underveis i operasjonen er det sannsynlig at vrak- og oljerester flyter ut og sprer seg i sjøen. Det etableres lensebarrierer og gjennomføres kontinuerlig oppryddingsarbeid for å unngå at spredningen blir for stor. Etter vraket av Osfjord er fjernet, vil Boa management sørge for at gjenværende vrak- og oljerester er fjernet i sin helhet. Oppryddingsarbeidet kvalitetssikres til slutt ved hjelp av en ROV-undersøkelse av sjøbunnen samt en manuell undersøkelse av tilstøtende landområder.

 

Siste nytt