Publisert: , Oppdatert:

Avgifter i 2020: Reduksjon i sikkerhetsavgiftene og økning i losavgiftene

Samferdselsdepartementet har fastsatt sektoravgiftene for 2020. Sikkerhetsavgiftene reduseres med 2,7 prosent i gjennomsnitt. Losings- og losberedskapsavgiften økes med to års lønns- og prisjustering på 4,3 prosent, mens farledsbevisavgiften økes med 2,3 prosent.

― De vedtatte avgiftene for 2020 gir for tredje året på rad en reduksjon i sikkerhetsavgiftene som finansierer driften av de fire sjøtrafikksentralene i Sør-Norge, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

Sikkerhetsavgiften for bruk av sjøtrafikksentralen på Fedje reduseres med 7,7 prosent som følge av økt utskipning av olje fra Mongstad. For de tre andre sentralene er avgiften uendret.

For lostjenesten har losavgiftene vært lavere enn hva kostnadene skulle tilsi i 2019. Dette fordi lostjenesten har hatt en større økning i inntektene enn kostnadene de to siste årene. For å tilbakeføre opparbeidet overskudd, ble losings- og losberedskapsavgiftene ikke endret fra 2018 til 2019, noe som gav en reell reduksjon i avgiften i 2019. Utover i 2019 viste dette seg å ikke gi tilstrekkelig reduksjon i inntekten, noe som medførte av losberedskapsavgiften ble redusert med nær 40 prosent for perioden august-desember 2019. Denne reduksjonen hadde en verdi på 40 mill. kroner i mindre betalt avgift for skipsfarten.

I 2020 er det behov for å gjenopprette balansen mellom inntekter og kostnader i lostjenesten.

– Ved å justere losings- og losberedskapsavgiften med 4,3 prosent regulerer vi avgiftssatsene for lønns- og prisveksten for 2019 og 2020 i en omgang, sier Arve Dimmen.

I denne justeringen ligger også en effektiviseringsgevinst. Farledsbevisavgiften økes kun med 2,3 prosent. Dette tilsvarer forventet lønns- og prisvekst for 2020. Farledsbevisavgiften ble også regulert i 2019 (+2,1 prosent).

Fritaket i losberedskapsavgift for fartøy opp til 8.000 BT videreføres for å styrke nærskipsfartens rammebetingelser. Dette gir en statlig finansiering av lostjenesten på 86 mill. kroner pr år. I tillegg videreføres fritak i losberedskapsavgiften for fartøy med en score på 50 eller høyere på miljøskipsindeksen Environmental Ship Index (ESI).

De fastsatte avgiftssatsene tilsvarer de som Kystverket foreslo i en nylig gjennomført høring. Her mottok Kystverket 5 høringsuttalelser. Høringsinstansene forventer at Kystverket gjennomfører kostnadsreduserende tiltak, samtidig som de oppfordrer til en reduksjon i brukernes andel av finansieringen av Kystverkets tjenester for sjøtransporten.

Bestill årsavgift i SafeSeaNet

Årsavgiftene for 2020 ble tidlig i desember fakturert fartøy som har årsavgift i 4. kvartal 2019. Dersom det er flere fartøy som ønsker årsavgift for losberedskapsavgift eller sikkerhetsavgift, oppfordrer Kystverket disse til bestille årsavgiftene på SafeSeaNet så snart som mulig. Årsavgiftene faktureres kvartalsvis.

Siste nytt