Publisert: , Oppdatert:

Forskutterer 237 millioner kroner til fiskerihavner

Det vil vel ikke være rett å kalle det en førjulsgave, men både Herøy kommune, Ibestad kommune og Nordkapp kommune har grunn til å glede seg etter at de og Kystverket har signert avtaler om forskuttering av midler til fiskerihavn- og farledsprosjekt.

Herøy kommune får forskuttert 108,5 millioner kroner til Fosnavåg fiskerihavn, Ibestad kommune får forskuttert 95 millioner kroner til Engenes fiskerihavn, og Nordkapp kommune får forskuttert 33,5 millioner kroner til Kamøyvær fiskerihavn.

Avtalene har sin bakgrunn i et vedtak i Stortinget som gir Samferdselsdepartementet fullmakt til å inngå avtaler om forskuttering av midler til fiskerihavn- og farledsprosjekt som ligger inne i Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029. Kystverket har fått i oppdrag fra SD å administrere ordningen videre. For 2018 ble det bevilget 350 millioner kroner til formålet og for 2019 nye 200 millioner kroner.

Tidligere i år har Kystverket inngått forskutteringsavtaler med Berg kommune (127 millioner kroner), Gamvik kommune (72 millioner kroner) og Giske kommune (105 millioner kroner).

– Denne ordninga sikrer at disse kommunene får gjennomført de planlagte tiltaka tidligere enn angitt i NTP, og får refusjon. Jeg har omtalt det som en gavepakke, og det står jeg for. På den måten kan disse kommunene få en raskere gevinstrealisering i form av økt verdiskaping, takket være sikrere innseiling, tilrettelegging for større fartøy og nye næringsareal. Men det er likevel et spleiselag, der kommunene også har sine utgifter, forklarer kystdirektør Einar Vik Arset.

Herøy kommune og Fosnavåg fiskerihavn

Forskutteringen gjelder omsøkt prosjekt i Fosnavåg fiskerihavn, og som ligger inne på investeringsprogrammet i Nasjonal transportplan 2018–2029:

 • NTP-prosjektet omfatter utdyping av et areal i indre havn på ca. 36 000 m2 til plandybde (LAT) 8 meter.
 • Utdypingstiltaket, som også inneholder fjerning av forurensede sediment, vil i tillegg utløse krav til tiltak for å hindre resedimentering.
 • Massene fra utdypingen skal deponeres i cellespunt-deponi i indre havn, og nytt landareal etableres i bakkant.
 • Kostnadsanslag på kr. 108.500.000,- eksklusive merverdiavgift.
 • Godkjent reguleringsplan for deponi indre havn forutsettes godkjent innen 1.juli 2020.
 • Det fysiske arbeidet med tiltaket (utbygging) skal være igangsatt innen 1. kvartal 2022. Etter byggestart skal prosjektet være ferdigstilt innen 24 måneder.

Ibestad kommune og Engenes fiskerihavn

Forskutteringen gjelder omsøkt prosjekt i Engenes fiskerihavn, som ligger inne på investeringsprogrammet i Nasjonal transportplan 2018–2029. Prosjektet omfatter følgende:

 • Utdyping av havna til plandybde -7,0 m LAT.
 • Utdyping av indre deler til plandybde -5,0 m, -6,0 m og -4,0 m LAT.
 • Utdypingsmengder på totalt ca. 135 000 fm³.
 • Etablering av ca. 200 m lang ny hovedmolo.
 • Flytting/fjerning av eksisterende molo.
 • Etablering av landfeste for flytemolo mot øst.
 • 2 stk. navigasjonsobjekt.
 • Kostnadsanslag på kr. 95.000.000,- eksklusive merverdiavgift.
 • Reguleringsplanen for steinbruddet forutsettes vedtatt desember 2019.
 • Det fysiske arbeidet med tiltaket (utbygging) skal være igangsatt innen 2. kvartal 2021. Etter byggestart skal prosjektet være ferdigstilt innen 18 måneder.

Nordkapp kommune og Kamøyvær fiskerihavn

Forskutteringen gjelder omsøkt prosjekt i Kamøyvær fiskerihavn, som ligger inne på
investeringsprogrammet i Nasjonal transportplan 2018–2029:

 • Prosjektet omfatter utdypning i havn og bygging av ny molo. I tillegg vil utdypingsmasser deponeres i et område som er planlagt brukt til fremtidig etablering av nytt næringsareal. Prosjektet omhandler ikke videreføring og ferdigstillelse av næringsområde eller annen infrastruktur til området.
 • Utdypingsarealet er på totalt ca. 6 181 m2 fordelt på 3 områder. Områdene skal utdypes ned til plandybder (LAT) 9, 6 og 5 meter.
 • Mudringsmasse er estimert til ca. 13 000 m3.
 • Det skal etableres 2 stk. navigasjonsobjekt.
 • Kostnadsanslag på kr. 33.500.000,- eksklusive merverdiavgift
 • Det fysiske arbeidet med tiltaket (utbygging) skal være igangsatt innen 1. kvartal 2021. Etter byggestart skal prosjektet være ferdigstilt innen 12 måneder.

Siste nytt