Publisert: , Oppdatert:

Innovasjon og utvikling på mange plan

Kystverket er en stor etat med mange ulike fagmiljøer. Hvordan sørger Kystverket for at det mangeartede FoU-arbeidet i etaten er kjent og kan skape gode synergier? 40 ansatte fra de fleste fagmiljøer i Kystverket var denne uka samlet i Ålesund for å dele erfaringer om sine ulike utviklingsprosjekter.

Det er nemlig ikke alltid FoU-arbeidet i Kystverket er så synlig, det gjelder både internt og eksternt. Men det foregår mye forskning og utvikling. Både internt i Kystverket, men også i samarbeid med en eller flere samarbeidspartnere. Tirsdag 10. og onsdag 11. desember samlet Kystverket mange av nøkkelpersonene i sine FoU-relaterte prosjekt til et internt seminar, der ulike prosjekt ble presentert og erfaringer utvekslet.

– Jeg blir alltid imponert når jeg får presentert hva de ulike fagmiljøene i Kystverket driver med. Det er både engasjert og fremtidsrettet. Vi ser også at mye av våre fagmiljøers solide kompetanse kan utnyttes enda bedre med mer samspill og samhandling – både internt i Kystverket og i samarbeid med eksterne fagmiljøer. Det er derfor behov for en delingsarena. Seminaret er et ledd i arbeidet med å styrke FoU-arbeidet i etaten ytterligere, og få til enda mer tverrfaglige samarbeid og erfaringsutveksling, forteller kystdirektør Einar Vik Arset.

– Kystverkets arbeid har både et samfunnsperspektiv, et lokalt perspektiv og et internasjonalt perspektiv. Det er viktig at vi leverer tjenester som svarer til brukernes forventninger på alle nivå. Vi strekker oss derfor stadig for å bli bedre og mer effektive i dette arbeidet. Verden omkring forandrer seg, og Kystverkets arbeid både tilpasser seg og viser vei, legger assisterende kystdirektør Per Jan Osdal til.

Stor variasjon

Samhandling, bruke kompetanse på tvers, involvere og se nye muligheter. Det er stikkord for hva seminaret hadde som formål. Bredden i det som ble presentert var stor, men fellesnevneren er at alt FoU-arbeidet kan relateres til det som er Kystverkets ansvarsområder; fremkommelighet, transportsikkerhet, beredskap mot akutt forurensning og å redusere utslipp til klima og miljø.

Deltakerne fikk blant anna vite mer om:

 • Arbeidet med å beregne de totale klimautslippene fra skipstrafikken i Norge
 • Tilrettelegging for autonomi innen sjøtrafikken
 • Bruken av droner med sensorer for å observere og kartlegge oljeutslipp
 • Fjernovervåking av fartøyenes tilstand
 • Teoretiske beregninger av risiko for utslipp og tap av menneskeliv i sjøtrafikken
 • Teoretiske beregninger av konsekvenser av utslipp
 • Romprogram med AIS-satellitter som overvåker skipstrafikken
 • AIS og maritim bredbåndsradio på Svalbard
 • FoU-prosjekter om lav- og nullutslippsteknologier
 • Kartlegging av miljøeffekter og hvordan håndtere utslipp av nye bunkersoljer med lavt svovelinnhold
 • Kystverkets erfaring med batteriteknologi i nye fartøyer
 • Nye skipstrafikkprognoser
 • FoU-muligheter gjennom Forskningsrådet og Innovasjon Norge
 • E-navigasjon og digitale ruter
 • Intelligente sjøbøyer

– Nyttig innovasjon

FoU-arbeidet gir grunnlag for innovasjon – og skal være et reelt bidrag til produksjonen i Kystverket eller hos våre samarbeidspartnere. Målet med alle prosjektene er økt effektivitet, mer nytte og/eller lavere kostnader.

– Det er viktig å være med og bidra til utvikling innenfor det som er våre ansvarsområder. Vi trenger ikke nødvendigvis alttid å være drivkraft, i mange tilfeller er det riktigere å innta en rolle som støttespiller eller referanse. Men det er viktig å være med når det er nyttig, understreker kystdirektør Arset.

– Mye av det vi holder på med i Kystverket gir grunnlag for innovasjon, men det er først når det er så nyttig at det blir tatt i bruk at det kan regnes som innovasjon, sier assisterende kystdirektør Osdal.

Både Arset og Osdal er tydelige på at man ikke kan forvente at alt FoU-arbeid blir suksesshistorier.
– Vi må ha en vilje til å prøve og feile. Det er den holdningen vi må ha innenfor FoU-arbeidet. Det er en risikokultur som jeg vil forsvare, avslutter Arset.

Som Nelson Mandela sa; "I never lose. I either win or I learn".

Siste nytt