Publisert: , Oppdatert:

Nytt test- og treningsanlegg for oljevern og marin

Norge må styrke oljevernberedskapen i nord. En nasjonal testfasilitet er nå besluttet lagt til Fiskebøl i Lofoten. Den skal bidra til forskning og utvikling av bedre oljevernutstyr og metoder for bekjempelse av akutt forurensing i arktiske strøk, og også marin forsøpling.

Fra venstre: Regiondirektør i Kystverket, Fritjof Wangsvik, statssekretær i Samferdselsdepartementet Allen Ellingsen, Ann-Helen Erntsen, leder for Senter for oljevern og marint miljø og olje- og energiminster Kjell-Børge Freiberg under en markering på Fiskebøl mandag 16. desember 2019.

- Etablering av testfasiliteter for oljevernteknologi og marin forsøpling vil styrke forskning og utvikling innen oljevernteknologi rettet mot aktivitet i isfylte farvann, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i departementets pressemelding.

Forsterket fokus på nord
Kystverket er ansvarlig myndighet for statens beredskap mot akutt forurensing. Vi ser en økende aktivitet i nordområdene. Som konsekvens av klimaendringer vil nye områder bli tilgjengelige for maritime aktiviteter. Det krever også styrket oljevernberedskap i områder med ekstremt klima. Forhold som krever annet utstyr, metoder og kapasitet enn det vi har i dag.

- Vi har etterlyst testfasiliteter for is og kulde lenge, kommenterer beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly.

 

Sammen med det nye Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) har Kystverket utredet behov og muligheter for å utvide testmuligheten for oljevern.


Oljevern og marin forsøpling
- Testsenteret på Fiskebøl gir en styrking av mulighetene til å teste ut, forbedre og utvikle nytt utstyr og metoder for oljevern. At man ser dette arbeidet i sammenheng med marin forsøpling er positivt, sier Ly. 

 

- Ja, det er viktig for oss at dette også skal være en fasilitet for marin forsøpling, hvor senteret har et tydelig mandat, sier leder for SOMM, Ann-Helen Erntsen.

Med det sårbare miljøet og de logistikkutfordringer som finnes langt nord er det kanskje særlig innen opprydning av olje på strand at noen av de største utfordringene i nordområdene ligger. En testfasilitet der metoder og utstyr for opprydning av olje på strand og annen marin forsøpling kan utvikles parallelt gir mulighet for å se synergier mellom de ulike løsningene.

 

- Oljevernberedskap er internasjonalt, og norsk utstyr, teknologi og kunnskap er verdensledende. Dette skyldes strenge krav fra norske myndigheter, en dyktig leverandørindustri og et regime for realistisk testing av utstyr. Vi tror også at den langsiktige og gode dialogen vi har fått til mellom oss som myndighet og leverandørindustrien har gitt gode resultater som har hevet beredskapen mange hakk, kommenterer beredskapsdirektøren. 

- Etablering av et testfasilitet med spesiell fokus på nordområdene må ha som ambisjon at det kan bidra til at både norske og utenlandske produsenter og utviklingsmiljø kan gjennomføre realistiske forsøk. Kystverket ser frem til å jobbe sammen med SOMM i å konkretisere innholdet i testfasilitetene, avslutter beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

 

Siste nytt