Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

U-864: Rambøll tildelt utredningskontrakt

Konsulentselskapet Rambøll AS er tildelt kontrakt for ekstern vurdering av ny teknologi og informasjon om U-864. 

Selskapet Rambøll skal nå vurdere om det er kommet ny informasjon eller teknologi siden Kystverkets anbefaling fra 2014. (Illustrasjon: Kystverket)

Samferdselsdepartementet har gitt Kystverket i oppdrag å innhente en ekstern vurdering av om det er kommet ny informasjon eller teknologi siden Kystverkets anbefaling fra 2014, som tilsier en endret miljørisikovurdering av heving av hele eller deler av lasten sammenlignet med tildekking.

Rambøll tildelt kontrakt

Rambøll AS er tildelt kontrakt for å gjennomføre den eksterne vurderingen og har samlet et team med solid kompetanse innen marin toksikologi, kjemi, geokjemi, og sedimentolog med fokus på dannelse, effekter og risiko for spredning av metylkvikksølv. Rambøll har i tillegg knyttet til seg selskapet SeMar AS som har lang og omfattende kompetanse innen maritime subsea-operasjoner både når det gjelder teoretisk og praktisk tilnærming.

Leveres innen utgangen av mars

Aktører med innspill om ny informasjon og om ny teknologi involveres i arbeidet med den eksterne vurderingen. Den eksterne vurderingen og Kystverkets faglige tilrådning om oppfølging av denne skal oversendes Samferdselsdepartementet innen 29. mars 2019.

Siste nytt