Publisert: , Oppdatert:

Reduserer losberedskapsavgiften i begrenset periode

Samferdselsdepartementet fastsatte 16. juli reduserte satser for losberedskapsavgiften.  De reduserte satsene gjelder for perioden 1. august – 31. desember 2019.

Avgiftsreduksjonen gir en avgiftslettelse på om lag 40 millioner kroner for næringen i den gjeldende perioden.

Bakgrunnen for den ekstraordinære reduksjonen i årets fem siste måneder er høy aktivitet i skipstrafikken og en tidsbegrenset stor aktivitet knyttet til omlasting av russiskprodusert gass ved Honningsvåg spesielt. Store deler av den økte aktiviteten blir per i dag ansett som forbigående.

Den lospliktige trafikken er fem prosent høyere i første halvår 2019 enn samme periode i fjor. Det er utført 1380 flere losoppdrag, en økning på 7,3 prosent, og det har vært 1221 flere seilaser med navigatør med farledsbevis, tilsvarende en økning på 3,3 prosent. I juni 2019 utførte losene 4020 oppdrag. Det er en økning på 168 oppdrag eller 4,4 prosent, fra juni 2018.

Utvikling i aktiviteten utover høsten vil avgjøre avgiftsnivået fra 1. januar 2020.

Losberedskapsavgiften betales av lospliktige fartøy på over 8.000 Bruttotonn (BT) ved seilas i lospliktig farvann.

Siste nytt