Publisert: , Oppdatert:

Åpning av Hamnesmoloen i Mehamn

Legger til rette av ytterligere aktivitet ved havna.

Moloen var ferdig for nøyaktig ett år siden, og har gjennom vinteren vist at den fungerer slik den skal. Utgangspunktet for utbyggingen var å få skjermet havneområdet i Mehamn bedre, da kaiområdene ikke ble skjermet godt nok av Vardholmmoloen (ferdig i 2012).

Gleden var derfor stor 17. juni, da Kystverkets regiondirektør Jan Morten Hansen, varaordfører Gunn Mari Kverndal Kristiansen og havnesjef Torfinn Vassvik foretok den høytidelige åpningen av moloen.

Nå ligger alt til rette for å videreutvikle havna med utdyping, flere kaier og flere fiske- og servicefartøy. Kommunen fikk på plass områderegulering av havna i Mehamn i 2018, som legger grunnlaget for ytterligere aktivitet. Økningen av antall fiskefartøy, og utbygging av fiskemottakene er positiv utvikling av havna, som underbygger behovet for ei godt skjermet og oppgradert havn.

Tone Sivertsen har vært prosjektleder og Per Helge Thom har vært byggeleder under utbyggingen.

Til opplysning minner Kystverket om at molen er runddekt med steinblokk. Dette innebærer at den ikke er tilrettelagt for allmenn ferdsel som mange andre moloer, og at ferdsel på moloen derfor ikke er tillatt.

Moloen og fiskerihavna overføres ved årsskiftet fra Kystverket til Troms og Finnmark Fylkeskommune, sammen med de andre fiskerihavnene som følge av regionreformen. Molen er den nest siste moloen Kystverket bygger i Finnmark. Siste prosjekt blir Breivikbotn. 

Fakta om molen:

  • Lengde 67 m, høyde 6,2 m, største dybde -30 m
  • Entreprisekostnad 25 millioner inkl mva
  • Medgåtte mengder 85 000 m3 totalt
  • Byggetid september 2017 – august 2018
  • Entreprenør Alf Brekken og Sønner Drift AS
  • Kystverket Utbygging har stått for gjennomføring og byggeledelse
  • Kystverket Rederi har besørget molobelysning

 

Siste nytt