Publisert: , Oppdatert:
- Harald Borgø

Få tilgang til sjøtrafikkdata i nytt digitalt datavarehus

Nå kan du finne historiske data om anløp til norske havner, seilingsmønster og trafikktyper i Kystdatahuset. Kystverkets nye digitale datavarehus inneholder høyoppløselige AIS-data og informasjon fra anløpsmeldinger fra skip til SafeSeaNet Norway. 

Dataene er strukturert, vasket og beriket med skipsinformasjon for å gi rask og fyldig informasjon om skip og deres bevegelser. Datavarehuset er tilgjengelig for alle. 

Mange bruksområder

I Kystdatahuset tilbyr Kystverket historiske data primært fra to datakilder. Den ene er AIS-data som viser hvor skip har seilt. Den andre kilden er anløpsmeldinger fra SafeSeaNet som inneholder informasjon om avgangshavn og ankomsthavn per skip eller aggregert til steder. AIS-dataene er for perioden 2013-2019, mens anløpsmeldingene er for perioden 2011-2019. Nyeste dag er om lag 2-3 dager tilbake i tid. 

Eksempler på bruk:

  • Når du planlegger plassering av en ny installasjon i et sjøområde, kan du sjekke og dokumentere sjøtrafikken i det aktuelle området ved å bruke AIS-data.
  • Hvis du trenger å vite mengde og type trafikk som anløper ei havn, en kommune eller et egendefinert område, kan du hente ut informasjon fra de rapporterte anløpsmeldingene.
  • Hvis du vil rekonstruere og analysere seilasene til noen få skip eller alle skip i et område i en periode, kan du gjøre det med sporingsdashbordene.
  • Ønsker du informasjon om utviklingen i skipstrafikken over tid generelt eller for spesifikke skipstyper, skipsstørrelser eller områder som fylke eller kommune, kan du bruke anløpsmeldingene.

Pålogging

https://kystdatahuset.no

Nye brukere må lage seg brukernavn og passord. Hvis du har en bruker i Kystverkets kartløsning Kystinfo, kan du benytte denne ved pålogging. Kystdatahuset fungerer på de fleste nyere versjoner av ulike internettlesere.

Løsningen er todelt:

  • Et utvalg dashbord/spørringer med ulike filter hvor resultatet av ditt utvalg i tid og sted vises i kart, diagram og/eller tabeller, med mulighet for eksport av resultatet.
  • En datadelingsportal hvor du kan laste ned ulike datasett.

Enkel tilgang til ulik data

I Kystdatahuset er det et variert utvalg av dashbord/spørringer hvor du får presentert resultatet i kart, diagram og/eller tabeller. Det er tre dashbord basert på data fra anløpsmeldinger til SafeSeaNet og fem dashbord basert på AIS-data. Du kan filtrere og analysere data på skjermen uten bruk av egne dataverktøy. Til slutt kan du laste ned kartvisningen, diagrammer eller datasett i egnet filformat eller lagre/skrive ut hele dashbord med kartvisning, diagrammer og tabeller.

Last ned åpne datasett

I datadelingsportalen tilbys det nå 34 datasett. Her finner man en kobling til en nedlastingsløsning for AIS-data for valgt periode og område. Man har også tilgang til filer pr år (2014-2018) med ankomster til norske lokasjoner (havner og steder i norsk farvann). I tillegg har Kystverket lagt ut en rekke datasett med geografisk informasjon som for eksempel losbordingsfelt, ISPS havneanlegg, fiskerihavner, ankringsområder, hovedleder og bi-leder, samt nødhavner.

Datadelingsportalen passer for de som ønsker store datasett og/eller ønsker å bruke dataene i egne dataverktøy. 

Blir utvidet etter hvert

Kystdatahuset er tilgjengelig for publikum fra juni 2019. Løsningen vil forbedres og utvides med flere datasett i tiden fremover. Brukernes tilbakemelding er viktig i utvikling av løsningen. 

Kystverket setter pris på spørsmål om bruk, innspill om endringer/justeringer, innsikt i hva du bruker løsningen til eller andre tilbakemeldinger til Support.kystdatahuset@kystverket.no

Siste nytt