Publisert: , Oppdatert:
- Harald Borgø

Høring: Foreslår å redusere losavgiftene med 40 millioner kroner i begrenset periode

Kystverket foreslår i høring en reduksjon i losberedskapsavgiften på 40 prosent fra 1. august til 31. desember 2019. Øvrige avgifter blir ikke påvirket.

̶  Den ekstraordinære og store reduksjonen i losberedskapsavgiften er i utgangspunktet begrenset til perioden fra 1. august til 31. desember 2019, sier avdelingsdirektør Arve Dimmen i Kystverkets sjøsikkerhetsavdeling. Utvikling i aktiviteten utover høsten vil avgjøre avgiftsnivået fra 1. januar 2020.

Bakgrunnen for forslaget om den ekstraordinære reduksjonen i årets fem siste måneder er høy aktivitet generelt og en tidsbegrenset stor aktivitet knyttet til omlasting av russiskprodusert gass ved Honningsvåg spesielt. Store deler av den økte aktiviteten blir per i dag ansett som forbigående.

Lostjenesten er brukerfinansiert med unntak av 86 mill. kroner som finansieres av staten. Inntekten fra losavgiftene er hittil i 2019 betydelig høyere enn budsjett og hittil i 2018. Den økte aktiviteten gir også økte kostnader, men det forventes et overskudd forbundet med aktivitetsøkningen.

̶  Reduksjonen i august-desember vil utgjøre om lag 40 mill. kroner i avgiftslette for næringen, sier Arve Dimmen.

Losberedskapsavgiften betales av lospliktige fartøy på over 8.000 Bruttotonn (BT) ved seilas i lospliktig farvann. Skipene som betaler avgiften som årsavgift vil om kort tid få tilsendt faktura for 3. kvartal, og disse vil være korrigert for de nye avgiftssatsene.  

Fristen for å sende inn merknader til høringsforslaget er satt til 5. juli 2019. Den korte fristen er av hensyn til foreslått virkningstidspunktet 1. august 2019. Vennligst merk høringsinnspill med Kystverkets referanse 2019/2251.

Endring i sektoravgiftene fastsettes av Samferdselsdepartementet og gjøres tilgjengelig på www.kystverket.no.

Se høringsbrev – forslag til ekstraordinær reduksjon i losavgifter for perioden 1. august – 31. desember 2019

Se lostjenestens inntekter, kostnader og resultat i 2018 og tidligere år

Siste nytt