Publisert: , Oppdatert:

Utvider havneoversikt med AIS

Tjenesten Havner i BarentsWatch viser detaljert informasjon om havnene og kaienes fasiliteter. Nå er også sanntidsinformasjon om fartøy (AIS) tilgjengelig for folk på sjøen og rederiene som planlegger anløp.

I tillegg til informasjon om havnene, kan man hos BarentsWatch også se skipstrafikken på vei inn og ut gjennom AIS-data. Illustrasjonsfoto: Larvik havn.

BarentsWatch har laget en nasjonal havneoversikt sammen med norske havner og Kystverket. Tjenesten ble lansert oktober 2013, og denne oversikten har siden da vært en viktig kilde til informasjon om havnene i forbindelse med planlegging og gjennomføring av anløp. Tjenesten dekker behovene til mannskap på fartøyer under seilas, representanter for rederier på land, kommersielle brukere av havnene, media og forvaltningen.

Se åpen AIS her.

Følg skipstrafikken

Nå inkluderes skipsbevegelser i sanntid i tjenesten. Knyttet opp til Kystverkets AIS-nettverk kan brukere nå også følge skipstrafikken. Denne visningen av AIS (The automatic identification system) er tilgjengelig for alle, men dataene er regulert under Norsk Lisens for offentlige data – NLOD. Det er ingen krav om brukerregistrering for å få tilgang.

Fartøyenes posisjoner oppdaterer seg hvert minutt, og vi får posisjoner fra både Kystverkets landstasjoner og satellitter. Vi lagrer og viser spor for hvor fartøyet har kjørt de siste 24 timer. Distansesirkler vises for hvor langt et skip vil kunne bevege seg de neste 3-5-9 timer forutsatt samme fart som den har nå. Og vi bruker farger/ikoner for ulike typer fartøyer.

Havner kan oppdatere selv

Data som publiseres her elektronisk inkluderer AIS-data som Kystverket mottar gjennom egne mottakere, med unntak for data fra fiskefartøy under 15 meter og fritidsfartøy under 45 meter. Dette gjelder igjen for data fra fartøy innenfor norsk økonomisk sone, fiskerivernsonen på Svalbard og vernesonen på Jan Mayen.

Innholdet i havneoversikten er hentet fra Kystverkets Havnebase. Det er havnene selv som legger inn og oppdaterer innholdet for sin havn. Havner som ønsker hjelp til å oppdatere sin informasjon kan kontakte havnebase@kystverket.no.

Siste nytt