Publisert: , Oppdatert:

Brukerundersøkelse om bølge- og strømvarsling

Kystverket og BarentsWatch ber sjøfarende som bruker bølge- og strømvarslingstjenesten om å delta i en kort spørreundersøkelse. For å utvikle et bedre bølge- og strømvarsel langs hele kysten trenger vi innspill fra brukere.

Spørreundersøkelsen inneholder ti spørsmål og tar ca. tre minutter. 

Ta brukerundersøkelsen her

̶  Vi ønsker innspill fra sjøfarende, enten de er yrkesaktive eller fritidsbåtbrukere, om hvordan de opplever tjenesten i dag og hva de mener kan bli bedre. Tilbakemeldinger vil hjelpe oss med kvalitetssikring av arbeidet og gi oss en pekepinn på områder som bør prioriteres de neste årene, sier senioringeniør John Morten Klingsheim i Kystverket.

Siden mai 2017 har bølge- og strømvarslingstjenesten dekket farleder på hele norskekysten. Informasjonen som tjenesten gir skal gjøre det lettere og tryggere for sjøfarende å navigere i kystområder. Bølge- og strømvarslingstjenesten for norskekysten er stadig under utvikling for å gi best mulig varsel.

Bølgevarsel kan brukes på PC, nettbrett eller mobil

Siste nytt