Publisert: , Oppdatert:
- Rolf Jørn Fjærbu

Kystverket bidrar til helhetlig forvaltning av norske havområder

Et oppdatert kunnskapsgrunnlag for norske havområder ble den 30. April overlevert Klima- og miljødepartementet fra Faglig forum for norske havområder. I Faglig forum sitter Kystverket sammen med 10 andre fagetater. Fremskaffelsen av faggrunnlaget i Kystverket blir koordinert av Kystforvaltningsavdelingen og involverer en rekke avdelinger og sentre.

Kunnskapsgrunnlaget til forvaltningsplanene leveres av Faglig Forum, som ledes av Miljødirektoratet og er sammensatt av 11 etater som er sentrale innen havforvaltning og havforskning.

Kunnskapsgrunnlaget består av 10 fagrapporter og danner grunnlaget for en revidering av den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet og oppdatering av planene for Norskehavet og Nordsjøen med Skagerrak. Fagrapportene ligger nå ute til høring og det skal avholdes en åpen innspillskonferanse på Framsenteret i Tromsø 28. mai.

Siste nytt