Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Nyttig oljevernøvelse i samarbeid med Russland

15. mai arrangerte norske og russiske myndigheter en felles oljevernøvelse i Vadsø havn. Scenariet var en grunnstøting med påfølgende diesellekkasje.  

Norge og Russland har arrangert mange felles øvelser i løpet av det 25 år lange samarbeidet om oljevernberedskap. (Foto: Kystverket)

I øvelsen deltok på norsk side den lokale oljevernberedskapen i Øst-Finnmark med personell fra Båtsfjord, Vardø, Vadsø og Nesseby i tillegg til Kystverkets innsatsmannskaper fra oljeverndepotene i Hammerfest og Vadsø. Fra russisk side deltok den statlige myndigheten Maritime Rescue Service fra Murmansk og personell fra den private virksomheten Eco Service. 

Miljøsårbart område

Vadsø havn er et område med sårbare miljøressurser. Blant annet på grunn av såkalte rødliste- fuglearter som stellerand og dverggås. Under øvelsen fikk de enkelte enhetene tildelt et område som de skulle arbeid i. Her skulle de hindre at oljen å flyte videre samt ta opp olje som lå på stranden. Innsatsen ble ledet av en felles gruppe med representanter fra Norge og Russland. Underveis i øvelsen fikk de enkelte enheter anledning til å se hvordan oppdraget var løst, slik at en kunne høste umidelbare erfaringer.

«Det er gledelig å se hvor godt samarbeidet mellom de enkelte enhetene under øvelsen fungerte. Vi ser at gjennom denne type øvelser lærer av hverandre samt at vi blir bedre kjent, noe som vil ha stor betydning dersom vi en gang skal samarbeide ved en reell hendelse.», sier Kystverkets øvingsleder Trond Hjort- Larsen.

25 år med samarbeid

Norge og Russland har hatt en samarbeidsavtale om oljevernberedskap i 25 år. Gjennom disse årene har det vært gjennomført en rekke øvelser, både på sjø i Barentshavet og på strendene på norsk og russisk side. Utenriksdepartementet har i flere år bidratt med ekstra finansiering til denne type øvelser for å styrke det bilaterale samarbeidet i området.

 

 

Fakta

Norge-Russland-avtalen

  • Norge og Russland samarbeider om blant annet varsling og bistand ved akutt forurensing i Barentshavet. Landene har inngått avtale om gjensidig varsling, øvelser og bekjemping av akutte oljeutslipp i Barentshavet. Avtalen ble undertegnet i 1994.
  • Oljevernsamarbeidet innebærer en felles beredskapsplan for grenseområdene mellom Norge og Russland. Planen beskriver hvordan samarbeidet skal foregå, både i forbindelse med møter og ved hendelser.
  • Det gjennomføres normalt to årlige møter. Ett av møtene er planleggingsmøtet for den årlige norsk-russiske "Øvelse Barents". I tillegg til planleggingsmøtet gjennomføres det ett årlig møte hvor en blant annet deler erfaringer fra øvelser og reelle hendelser, ny oljevernteknologi og oppdaterer felles beredskapsplan.

Siste nytt