Publisert: , Oppdatert:
- Sunniva Ullavik Erstad

Revidert statsbudsjett 2019: Utbedringer langs kysten

I revidert nasjonalbudsjett for 2019 foreslår regjeringen å sette av totalt 38 millioner kroner til å utdype flere farleder, reparere stormskader og utbedre fyr og fyrstasjoner langs kysten.

Terningen fyr er ett av fyrene langs kysten med behov for vedlikeholdsarbeid. Foto: Kystverket
Terningen fyr er ett av fyrene langs kysten med behov for vedlikeholdsarbeid. Foto: Kystverket

Innseiling Farsund

Regjeringen foreslår å sette av midler til utdyping og merking av innseilingen til havnen. Kystverket planlegger oppstart av arbeidet i 2019, med ferdigstilling i 2020.  Innseilingen til Farsund havn går fra hovedleden i området sør av Søndre Katland fyr, videre øst av Søndre Katland fyr og gjennom Håøysundet til Farsund sentrum og videre til kaianleggene i Lundevågen. Det er identifisert en rekke utbedringstiltak knyttet til utdyping og ny merking av leden. Samtlige tiltak er lokalisert i Farsund kommune, Vest-Agder fylke.

Gjennomseiling Hjertøysundet

Utdyping og merking gjennom sundet, som er farled for blant annet ferge og hurtigbåt. Tiltaket vil sikre at ferge og hurtigbåt også i fremtiden vil kunne seile korteste led mellom Molde og Sekken. Kystverket planlegger oppstart av arbeidet i 2019, med ferdigstilling i 2020. Hjertøysundet er trangt og svingete, og det er behov for både utdyping og breddeutvidelse av leden. Strekningen som er planlagt utbedret er ca. 600 meter lang, og har to avgrensede områder som skal utdypes til –6 meters dybde. Det er også planlagt ny merking av leden. Hjertøysundet ligger i Molde kommune. 

Stormskader på molo i Steinesjøen havn i Nordland

Moloen i Steinesjøen havn i Nordland fikk store skader under stormen i februar i år. Den gir ikke lenger tilstrekkelig beskyttelse for kaier og fiskemottak.  Regjeringen foreslår derfor å bevilge 15 millioner kroner til utbedring av moloen.

- Det er viktig at vi får utbedret stormskadene så snart som mulig, og vi bevilger nå nødvendige midler for å få satt moloen i stand, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding sendt ut fra Samferdselsdepartementet

Vedlikehold av fyr

Det er også foreslått å sette av 7 millioner kroner til vedlikeholdsarbeid på flere av fyrene langs kysten.

Siste nytt