Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Ryddet store mengder søppel

Torsdag fjernet Kystverket 1,2 tonn søppel fra strandsonen på Gitterøya-Vardholmen utenfor Haugesund; den første av syv planlagte ryddeaksjoner langs kysten. 

– Til tross for overraskende mye søppel, klarte vi ved hjelp av entusiastiske ansatte å fjerne alt fra presenninger og bildekk til q-tips og mindre plast som var gått i oppløsning og som lå i lag i jordsmonnet. Vi har en formidabel jobb foran oss for å fjerne all plasten langs kysten, men hvis folk klarer å slutte å forsøple tror jeg vi skal klare å rydde hver en vik, sier fungerende regiondirektør Jon Leon Ervik i Kystverket Vest. 

Blant søppelet på 1,2 tonn fant Kystverket flere hundre plastflasker, store mengder trålnett og andre fiskeredskaper, mange knuste glassflasker og bomullspinner. 

Rydder utilgjengelige områder

Fra Kystverket deltok 24 personer i ryddeaksjonen. Siden Kystverket bruker egne fartøy ble disse brukt til å rydde mer utilgjengelige områder, der hvor frivillige som skoleklasser og idrettslag ikke kommer lett til.

I år ble Gitterøya-Vardholmen utenfor Feøy valgt ut som aktuelt ryddeområde. En befaring gjennomført av Kystverkets overvåkingsfly viste at forsøplingen i disse områdene var betydelig verre enn tidligere antatt fra sjøbefaring.

−  Befaringen var lufta ga et betydelig bedre bilde av omfanget. Overvåkingsflyet fant viker med dobbelt så mye søppel som det vi fant under sjøbefaring. Videopptakene fra flyet fanget opp mye forsøpling på små holmer og skjær som man ikke ser fra sjøen. Bildene ga oss et godt grunnlag for planleggingen av ryddeaksjonen og mer effektiv organisering av arbeidet, sier seniorrådgiver Ståle Arild Grimen ved Kystverkets beredskapssenter.

Overvåkingsflyet LK-KYV brukes til å kartlegge oljeforurensning til sjøs i forbindelse med oljevernaksjoner. Overvåkingsbilder tatt fra LK-KYV var en viktig del av oljevernarbeidet under hendelsen med «Helge Ingstad» utenfor Bergen for å få oversikt over forurensningsomfanget. LK-KYV flyr i lav høyde og kan zoome inn på spesielle områder ved hjelp.

Mer profesjonell organisering

I år ble det ryddet strandsøppel og marint plastavfall med samme planlegging og gjennomføring som en strandaksjon med forurensing fra olje.

− Formålet er å erfare og lære om og hvordan etatens aksjonsorganisasjon kan benyttes ved håndtering av marint søppel, forklarer Grimen.

Tar et større ansvar

Som miljøetat jobber Kystverket for en ren og ryddig kystlinje, som en del av arbeidet for visjonen om å utvikle havområda til verdens sikreste og reneste.

− Vi skal ta en rolle i dette miljøarbeidet. Store mengder marint avfall er påvist langs norskekysten og på Svalbard. Dette er materialer som har svært lang nedbrytingstid, og plast utgjør et særlig problem. Det hersker liten tvil om at omfanget søppel som havner langs vår kyst er et omfattende miljøproblem. Med plastryddedagene markerer Kystverket at vi vil ta ansvar i dette viktige arbeidet, sier Kystdirektør Einar Vik Arset.

Prosjektmålet for Kystverkets strandryddeaksjoner er at de ansatte skal rydde marint avfall for å gjøre en forskjell for miljøet lokalt. I tillegg skal Kystverket erfare og lære om og hvordan etatens aksjonsorganisasjon kan benyttes ved håndtering av marint søppel.

− Erfaringene fra årets ryddeaksjoner vil gi oss en beskrivelse av hvordan vi kan benytte våre ressurser innen bekjempelse og rydding av marint avfall i kommende år. Vi håper at dette kan bidra til at vi i fremtiden kan få dette inn i vårt mandat slik at det blir en del av vårt arbeid og ansvarsområde, sier prosjektleder i Kystverket, Vivian Jakobsen.      

I tillegg ønsker Kystverket å bidra til gode partnerskap, både med andre etater, organisasjoner og frivillige langs kysten. 

- Vi må spille godt på lag for å gjøre en forskjell, avslutter Vik Arset.

Last ned høyoppløslige bilder fra strandryddeaksjonen her

Se video fra strandryddeaksjonen her

Fakta

Fakta:

  • Kystverket planlegger strandryddeaksjoner i Honningsvåg, Tromsø, Kabelvåg, Ålesund, Arendal og Horten i mai, juni og september.
  • Sterkt forsøplede områder som ikke er lett tilgjengelig for frivillige ryddere blir prioritert.
  • Ifølge Miljødirektoratet er marin forsøpling er et omfattende miljøproblem også i Norge. Det er påvist store mengder marint avfall langs norskekysten (og på Svalbard). Materialer som har svært lang nedbrytningstid, som plast, utgjør et spesielt problem. Les Miljødirektoratets miljøstatus for 2018

Siste nytt