Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Fyrsveipen kommer tilbake til Utsira

Lys fra den nesten 130 år gamle fyrlinsen på Utsira fyr i Rogaland kommer nok en gang til sveipe over øysamfunnet. Som en del av et reiselivsprosjekt skal det gamle fyrlyset på Utsira lyse fast i en prøveperiode på to år. 

− Fyr er monumenter i kystlandskapet, og som eier har Kystverket et viktig ansvar til å forvalte disse kulturminnene. En vesentlig del av dette arbeidet er å gjøre fyrene tilgjengelig for allmennheten og turisme. Vi synes derfor Rogaland fylkeskommunes samarbeid med Utsira kommune om et reiselivsprosjekt på Utsira − der fyret er pekt ut som en av attraksjonene − er et spennende konsept, sier regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest.

Kystverket har innvilget fylkeskommunens ønske om å tenne den tradisjonelle fyrlinsen, som en del av reiselivsprosjektet som vil gå over to år. Utsira kommune vil ta ansvar for den daglige driften av linseapparatet. Før «gamlelyset» kan tennes må Kystverket i samarbeid med Utsira kommune opprette driftsrutiner for linseapparatet.

Sjøsikkerheten har prioritet

I 2004 ble lyset fra den tradisjonelle fyrlinsen erstattet med en moderne LED-lykt, som er spesielt godt egnet til bruk i utsatte områder. LED-belysning er mindre energikrevende, har mindre nedetid og er derfor mer pålitelig enn den gamle teknologien. For Kystverket er prøveperioden derfor viktig for å sikre at det gamle fyrlyset imøtekommer dagens sikkerhetskrav om oppetid på 99,8 prosent, som er gjeldende krav for fyrlys.

− Vår prioritet er å ivareta sikkerheten til de sjøfarende. En viktig forutsetning er derfor at «gamlelyset» har like høy oppetid som den moderne lykten som står der i dag. Dette er noe vi vil måle i prøveperioden, sier Hagen.

Ruster opp fyret

I mai/juni skal Kystverket utføre nødvendig reparasjonsarbeid på fyrets lyktehus. Lyktehuset og rekkverk skal pusses ned og males, og sprukne vinduer skal erstattes med nye. Arbeidet skal ferdigstilles i løpet av juli.

Et viktig kulturminne

Kystfyret på Utsira er et viktig kulturminne som vitner om en spesiell og viktig del av norsk historie. Fyret på Utsira er fredet etter kulturminneloven og inngår i Kystverkets Landsverneplan for maritim infrastruktur. Utsira er det eneste tvillingfyret der begge tårnene ble bygget innenfor samme fyrområde. Både tårntypen og materialbruken er relativt sjelden, og fyret står beskrevet i landsverneplanen som å ha høy grad av opprinnelighet og miljøskapende verdi i området.

Fakta

Fakta om Utsira fyr

Utsira fyr ble etablert i 1844 med to tvillingtårn. I 2003 ble fyret avbemannet og året etter ble den tradisjonelle fyrlinsen erstattet med et mer driftssikkert LED-lys.

  • Staten ved Kystverket eier fyrstasjonen. Den er i dag utleid til Utsira kommune.
  • Med en sveiphøyde på 78,2 meter over havet, er Utsira fyr Norges høyestliggende fyr.
  • Utsira fyr var i utgangspunktet et tvillingfyr og er det eneste tvillingfyret der begge tårnene ble bygget innenfor samme fyrområde. Det ene fyret ble nedlagt i 1890 og står i dag uten lyktehus.
  • Det tradisjonelle linseapparatet er en 1. ordens Fresnel-linse fra 1890. Lyset har en rekkevidde på 23 nautiske mil, og er synlig for skip som seiler 4,2 mil ute i havet.
  • Fyret ble fredet etter kulturminneloven i 1999 og inngår i Kystverkets Landsverneplan for maritim infrastruktur.
  • Totalt er det bygget over 200 fyrstasjoner i Norge. Utsira fyr er et av drøyt 100 fyr som fortsatt er i drift i dag.

Siste nytt