Publisert: , Oppdatert:
- Pål Are Lilleheim

Gjentar samarbeidssuksessen for sikkerhet til sjøs

Sammen med Sjøfartsdirektoratet, Politiet, Kartverket, Redningsselskapet og Norsk Test har Kystverket også i år felles stand på Norges største fritidsbåtmesse, Sjøen for alle. – På hver vår måte jobber vi for det samme, trygg og sikker ferdsel til sjøs. Derfor står vi sammen på Sikkehetstorget, forteller Thor Messel i Kystverket.

I fjor var første gangen at etatene og organisasjonene var på Sjøen for alle under samme fane. Det ble anslått at rundt 13 000 personer var innom Sikkehetstorget i løpet av messen, noe som tyder på at det var mange som mottok budskapet om trygg og sikker ferdsel til sjøs

– Båtlivet skal være trygt

Fritidsflåten i Norge begynner å nærme seg én million farkoster. Vel og merke inklusive vannscootere, kajakker og kanoer. Det sier uansett litt om trafikken og aktiviteten som er langs kysten. Når vi tar med hensynet til de mange som bor og oppholder seg langs kysten, og som er i aktivitet i strandsonene, så sier det seg selv at informasjons- og holdningsskapende arbeid knyttet til ferdsel på og langs kysten vil fortsette å være viktig.

I år som i fjor er fokus på Sikkerhetstorget rettet mot alle områder ved trygg og sikker ferdsel til sjøs. I tillegg til tradisjonelt opplysningsarbeid – som for Kystverkets del dreier seg om riktig fart til sjøs, bølge- og strømvarsel, automatisk identifikasjonssystem for båter (AIS), karttjenesten Kystinfo og sjøveien generelt – er det fokus på oppdaterte sjøkart, opplæring, flytevest, regelverk for, og registrering av fritidsbåt. Videre blir det informert om generell sikkerhet i båt, og hvordan du kan være forberedt dersom uhellet er ute. Politiet har også i år med seg sin nye politibåt, som alene genererte stor trafikk til standen i fjor, mens redningsselskapet har med seg en Elias-båt.

– På Sikkerhetstorget legges det altså opp til at de besøkende kan møte fagfolk som kan svare på, og fortelle om alt som har med sikker ferdsel med fritidsbåt å gjøre. Felles for alle fagpersonene, etatene og organisasjonene er at vi har et felles mål om at båtlivet skal være trygt, og at færre mennesker skal være involvert i ulykker, forklarer Messel.

Den største møteplassen

Sjøen for alle, som hvert år arrangeres på Lillestrøm, er Norges størst messe for fritidsbåtentusiaster, og markerer på mange måter hvert år starten på båtsesongen. Det er derfor en god arena å møte den store gruppen av personer som ferdes på sjøen i fritidsbåt. Kystverket, sammen med de samarbeidende aktørene, har derfor tradisjon for å være til stede på messen. Som de har på de store messene ellers i landet.

– Kystverket jobber kontinuerlig med å forbedre veien til sjøs – både for nyttetrafikk og fritidsbåter. Det gjøres stadig endringer, så oppdaterte kart er viktig dersom de som er ute i fritidsbåt skal være trygg. Viktig er det også å minne om, og å gjøre folk oppmerksomme på fartsbestemmelsene til sjøs. Fart er altfor ofte en medvirkende årsak til ulykker. Samtidig vet vi at uvettig kjøring med raske båter ofte går ut over trivselen på og langs sjøen for andre. Derfor er dette like viktig å minne om som flyteplagg og promille til sjøs, understreker Thor Messel.

Sikkerhetstorget finner du innerst i hall D på Sjøen for alle,
på stand nummer D01-23

Siste nytt