Publisert: , Oppdatert:
- Pål Are Lilleheim

Hendelsene ved Hustadvika

To loser har vært sentrale under hele operasjonen med berging av cruiseskipet og passasjerene om bord i Viking Sky ved Hustadvika i Møre og Romsdal. I tillegg fikk lasteskipet Hagland Captain problemer i samme område, og måtte evakueres. Kystverket har vært tett på begge hendelser, observert og iverksatt nødvendige tiltak.

Hagland Captain under slep til Averøya industripark av Boa Balder. (Foto: KV Harstad)
Hagland Captain under slep til Averøy industripark av Boa Balder. (Foto: KV Harstad)

Oppdatering 25.03.2019, kl 17.00
Klokken 15.43 i dag fikk Kystverket beskjed om at Hagland Captain ligger til kai ved Averøy industripark.

Kystverkets overvåkningsfly, LN-KYV, har flydd hele Trondheimsleia, ned til området ved Hustadvika der lasteskipet mistet last. De rapporterer om ingen funn i dag.

Beregningen er at cirka 300 tømmerstokker er mistet fra lasten. Kystverket følger videre opp med planer og tiltak for lasten som er mistet.

Oppdatering 25.03.2019, kl 11.25
Hagland Captain er nå under slep av Boa Balder, og følges av KV Harstad. Den slepes til Averøya industripark i Kristiansund, der de beregner ankomst til klokken 15.00.

Lasten til Hagland Captain består av tømmer og flis, og en del av lasten falt over bord i det kraftige været i helga. Kystverkets overvåkningsfly, LN-KYV, vil gjøre observasjonsturer med utgangspunkt i en posisjon i Trondheimsleia der det er observert tømmer. Planer for rydding er under utarbeidelse. Drivende gjenstander som dette kan utgjøre en fare for skipstrafikken. Det er derfor sendt ut navigasjonsvarsler for Trondheimsleia.

Oppdatering 25.03.2019, kl 09.45
Været i området er mye bedre nå enn det var i går. Kystvaktskipet KV Harstad og slepebåten Boa Balder er nå på stedet. De har fått mannskap om bord i Hagland Captain, og er i gang med å feste slep. Videre skal ankerkjettingene kuttes. Etter planen skal fartøyet så slepes til Kristiansund havn.

Oppdatering 24.03.2019, kl 19.45
Det har i løpet av dagen vært gjort forsøk på å sette mannskap om bord i Hagland Captain, for å få festet sleper til lasteskipet. På grunn av for stor sjø er dette imidlertid gitt opp. Risikoen vurderes som for høy. Det er ventet roligere vind og sjø i løpet av natten. Nye forsøk blir derfor gjort i morgen (mandag). Boa Heimdal og ei skøyte fra Redningsselskapet er i området ved Hageland Captain. I tillegg er kystvaktskipet KV Harstad på veg for å bistå og å overvåke situasjonen.

Cruiseskipet Viking Sky la til kai i Molde litt før klokken 16.30. Blant annet assistert av Kystverkets slepfartøy Boa Heimdal.

Opprinnelig melding
Lasteskipet Hagland Captain fikk lagt ut anker før den ble evakuert lørdag kveld, og har ligget for anker i samme posisjon gjennom natten. Kystverkets slepebåt, Boa Heimdal, er frigitt fra aksjonen knyttet til cruiseskipet Viking Sky, og er nå ved lasteskipet. Søndag formiddag kunne de ikke feste sleper på Hagland Captain, ettersom det ikke er folk ombord.

Mannskapet om bord i Boa heimdal rapporterer at lasteskipet har slagside, men ligger stabilt. I morgentimene var det opp mot seks meter høye bølger, men været skal roe seg utover dagen.  

Det er forsikringsselskapet Gard som har overtatt aksjonen, og Kystverket har sendt pålegg om plan for slep av fartøyet.

Tett på hendelsene

Serien av hendelser ved Hustadvika har gjort at Kystverket har iverksatt en rekke tiltak, både med bistand til Hovedredningssentralen og aksjonen til sjøs, og med tanke på å forebygg/begrense eventuelle konsekvenser av hendelsene.

Det interkommunale utvalget mot akutt forurensning ble tidlig varslet med tanke på eventuell forurensning som konsekvens av hendelsene. De har også vært ute i området og observert. Lasten ombord i Hageland Captain består av tømmer og flis. Noe last er falt over bord, men vindretningen gjør at dette driver rett i land, og skal derfor ikke være til fare for annen skipstrafikk.

Én person fra Kystverkets har vært til stede som liaison ved Hovedredningssentralen gjennom aksjonen, og har hatt fortløpende dialog med Kystverkets beredskapsavdeling og beredskapsvakt .

Det var også Kystverkets fartøy fra den statlige slepebåtberedskapen, Boa Heimdal, som kom først til hendelsesstedet. Videre har Kystverket fulgt med på hendelsen, og bistått med sleperessurser.

Loser bidrar på cruiseskipet

To loser fra Kystverket har vært om bord i cruiseskipet Viking Sky gjennom hele aksjonen, etter at det fikk maskinproblemer rundt klokken 14.00, lørdag 23. mars.

– Losene har gjort en fantastisk jobb gjennom hele den dramatiske aksjonen. De har vært involvert i alle aspekter og faser i hendelsen, og har bidratt stort med sin betydelige erfaring og kompetanse, forteller losoldermann for Møre og Romsdal losoldermannskap, Emil Heggelund.

Heggelund fikk første varsel fra sine loser rundt klokken 14.00, lørdag 23. mars, og har hatt fortløpende kontakt siden da.

– Vi har hatt god kommunikasjon hele tiden, og deres bidrag har vær viktig for den omfattende operasjonen, forklarer Heggelund, som også kan fortelle om et hektisk døgn for losene.

– De har selvfølgelig opplevd det som svært intenst. Et fartøy på denne størrelsen, med over 1300 personer om bord, og med den situasjonen de stod i; det sier seg selv.

Losene er fortsatt om bord, og blir med inn til Molde. Der vil de gå i land, og bli møtt av losoldermannen.

– De har vært under et enormt press i over et døgn. Vi vil gi dem god oppfølging, og ivareta dem på beste måte, forklarer Heggelund.

Kontaktperson Kystverket:
Solveig Moe Frøland, kommunikasjonsdirektør
Mobiltelefon: +47 92 20 80 89
E-post: solveig.moe.froland@kystverket.no

Siste nytt