Publisert: , Oppdatert:

Høringsforslag til losavgifter og sikkerhetsavgifter i 2020

Etter en periode med moderat justering i losavgiftene, foreslår Kystverket i høring om sektoravgifter for 2020 en økning i losavgiftene på 4,3 prosent. Sikkerhetsavgiftene foreslås redusert for tredje året på rad, ned 2,7 prosent i 2020.

Den totale lospliktige trafikken har økt med 4,1 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2019 sammenlignet med samme periode i 2018, mens antall losoppdrag har økt med 6,4 prosent. Økningen i losoppdrag har vært størst blant tankskip, men også oppdragsmengden på lasteskip, passasjerskip, samt offshore- og spesialfartøy har økt. I 2018 fikk lostjenesten et overskudd som førte til at losings- og losberedskapsavgiften var uforandret fra 2018 til 2019, og lostjenesten er styrt mot et underskudd i 2019.   

̶  Losings- og losberedskapsavgiften var uendret fra 2018 til 2019, og losberedskapsavgiften ble redusert ekstraordinært med 39,8 % for perioden august-desember 2019. Disse grepene ble gjort for å unngå at innbetalingen av losavgifter ble større enn nødvendig for å dekke kostnadene, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen.

Han forteller videre at inntektene nå må økes med 2,0 prosentpoeng utover lønns- og prisveksten i 2020 for å få inntektene opp igjen på nivået som gir kostnadsdekning.

Ved utgangen av 2019 vil størstedelen av overskuddet fra 2018 være tilbakeført til brukerne gjennom lavere losavgifter. For å oppnå balanse mellom inntektene og kostnadene, vil det for 2020 være behov for å øke losavgiftene med lønns- og prisvekst for de to siste årene. Losingsavgiften som betales pr time ved bruk av los og losberedskapsavgiften som betales ved seilas inn og ut av lospliktig farvann foreslås økt med 4,3 prosent i 2020, mens farledbevisavgiftene foreslås økt med forventet lønns- og prisvekst på 2,3 prosent i 2020.

Fritaket i losberedskapsavgift for skip opp til og med 8.000 bruttotonn er foreslått videreført. Det samme gjelder fritak i losberedskapsavgift for skip med en score på 50 eller høyere i miljøskipsindeksen ESI (Environmental Ship Index).

Sikkerhetsavgifter finansierer driften av de fire sjøtrafikksentralene Brevik, Fedje, Horten og Kvitsøy. Økt trafikk i dekningsområdene til sjøtrafikksentralene og moderat økning i kostnadene har gitt grunnlag for ingen endring i sikkerhetsavgiftene for 2017, reduksjon på 8,5 prosent i 2018 og reduksjon på 5,2 prosent i 2019.

For 2020 har Kystverket lagt til grunn økt trafikk ved Mongstad i forbindelse med utskipning av olje fra Johan Sverdrup. Dette gjør at sikkerhetsavgiftene i gjennomsnitt foreslås redusert med 2,7 prosent, ved at sikkerhetsavgiftene i Grenland, Oslofjorden og Rogaland er uendret, mens sikkerhetsavgiften for Sture og Mongstad (Fedje sjøtrafikksentral) reduseres med 7,7 prosent.

Fristen for å sende inn merknader til høringsforslaget er 16. desember 2019. Endring i sektoravgiftene fastsettes av Samferdselsdepartementet og gjøres tilgjengelig på www.kystverket.no kort tid etter høringsfristen. 

Se høringsbrev - forslag til avgiftssatser i 2020

Siste nytt