Publisert: , Oppdatert:

Dramatisk bakteppe på Kyst- og havnekonferansen

Flere tema ble høyaktuelle under årets Kyst- og havnekonferanse forrige uke. Tydeliggjort spesielt gjennom trålerbrannen i Tromsø som utspant seg over de samme dagene.

Det var ingen mangel på nyheter eller hendelser for deltakerne som hadde tatt turen til Honningsvåg. Det hele toppet seg da havnedirektør fra Tromsø, Jørn Even Hanssen, kunne formidle den dramatiske hendelsen som eskalerte ved kaiene i Breivika onsdag formiddag.

Sett i lys av tidligere innlegg på dagen, sank tema som beredskap og sjøsikkerhet kanskje enda bedre inn blant tilhørerne.   

Hovedtema første dag var «Kysten inn i fremtiden». På programmet var innlegg knyttet til siste års beredskapshendleser, ved Johan Marius Ly, og sjøsikkerhetsutfordringer fra Arve Dimmen, treffsikre budskap under årets konferanse.

God formidling

Regiondirektør i Troms og Finnmark, Jan Morten Hansen, hadde da også som mål å fokusere på beredskap, miljøtiltak og regional utvikling innenfor en rekke næringer.

- Oppsummert et flott arrangement der Kystverket får formidlet faget til våre brukere, og en arena der vi får innspill til hva og hvordan vi kan utvikle oss inn i fremtiden.

Hendelser som Northguider, Helge Ingstad og Viking Sky. Og hvilke erfaringer og lærdom disse aksjonene har for fremtiden ble med nevnte aksjon i Tromsø ytterligere aktualisert.

Økende deltakelse

Konferansen har nå vært gjennomført 15 ganger. Den er i all hovedsak rettet mot administrativ og politisk ledelse lokalt, regionalt og nasjonalt, havnestyrer og havneledelse, næringsliv og organisasjoner med interesser og behov i maritim virksomhet og utviklingen i nord.

- Kystverket er meget fornøyd med gjennomføringen av konferansen. Økende deltakelse viser at vi har dannet en relevant arena for våre brukere, det skal vi fortsette med i fremtiden, poengterer Hansen.

I sin innledning på programmet var også ekspedisjonssjef Ottar Ostnes hos Samferdselsdepartementet inne på viktigheten av en slik konferanse. Forventningene til Kystverkets rolle i en helhetlig kystforvaltning ble også formidlet.

Kystverkets «ferske» direktør, Einar Vik Arset, tok for seg mål og visjoner for etaten. Kystdirektøren gjorde seg også opp noen tanker om konferansen regionkontoret helt i nord arrangerer.

- Dette var en flott konferanse og åpenbart en viktig møteplass for verdiskaping i nord. Både faglig og praktisk var dette vel gjennomført, og alt tyder på at deltakerne, også utenfor Kystverket hadde nytte og glede av dagene.

Svarer på utfordringer  

Fra nevnte havnedirektør i Tromsø kom det også noen utfordringer ovenfor ny direktør.

  • Bli en strategisk utviklingspartner for havnene.
  • Arbeide tydeligere for havnenes og kystens sak.
  • Som etat som ta større plass på den offentlige arena/ordskifte.

På disse har Arset følgende svar:

- Den norske havnestrukturen er helt sentral for effektiv sjøtransport, og Kystverket er og skal være en viktig partner for havnene. Så er vi også myndighet i visse sammenhenger, men den dualiteten er havnene klar over. I ei tid med stor endringstakt er det viktig at vi som transportetat spiller på lag med havnene så vi ta gode grep, til dømes for å heve effektiviteten og ta ny teknologi i bruk.

Punkt nummer to mener Arset til dels blir besvart gjennom de to andre punktene, men:

- Generelt skal vi være en kompetent og tydelig transportetat.

- Ellers har Kystverket som ambisjon å være et tydelig talerør i saker på vårt fagfelt. I dette ligg det mellom annet at vi gjennom vår kompetanse i større grad kan bidra i det offentlige ordskiftet. Her kan vi løfte oss ytterligere, svarer Arset på ønsket om å ta større plass.  

Brukerforum

Nytt av året var også arrangementet brukerforum dagen før konferansen. Dette er for Kystverket en fin anledning til dialog med brukere som får bli bedre kjent med våre fagområder. Kystverket orienterte om sine fagområder, mens man sammen drøftet utfordringer, behov og løsninger. Om lag 30 personer deltok.

Siste nytt