Publisert: , Oppdatert:

Fjerningen av "Northguider" forsinket

Reketråleren Northguider som havarerte i Hinlopenstredet ved Svalbard i desember i fjor, har større skader enn først antatt. Kystverket avventer svar fra rederi og forsikringsselskapet om videre plan for fjerning av vraket.

Den havarerte reketråleren "Northguider" etter at bergingsselskapet nå har klart å rette den opp.

Bergingsselskapet har møtt på større problemer i jobben enn forventet. Uvanlig utfordrende is- og vindforhold i Hinlopen har gjort at de ikke før nå har fått en sammenhengende arbeidsperiode lang nok til å rette opp havaristen. Det viser seg nå at skaden i skroget er langt større enn forventet (12 x 5 meter). Dette kan ikke tettes med de metodene de hadde sett for seg å benytte. Vrakets eier Opilio AS, forsikringsselskapet Gard og bergingsselskapet vurderer nå andre alternativer for fremdriften på vrakfjerningen. Ett alternativ er at arbeidet må utsettes til neste sommer.

Kystverket avventer nærmere tilbakemelding fra bergingsselskapet.
– Vi er selvsagt svært skuffet over at den planlagte operasjonen ikke har gått som planlagt, sier Rune Bergstrøm, prosjektleder for bergingsoperasjonen hos Kystverket.

– Bergingsselskapet SMIT Salvage, som opererer på vegne av fartøyets rederi, er blant de fremste i verden når det gjelder kompetanse på denne type operasjoner. Hensynet til sikkerhet for utstyr og personell har gjort at de har måtte avbryte operasjonen gjentatte ganger. Kystverket vil selvsagt følge opp pålegget vi har gitt om at vraket skal fjernes.

Om vrakfjerningen må forskyves ut over 2019 (som er pålegget), vil Kystverket følge dette opp ovenfor reder og forsikringsselskap.

Kystverket følger opp sitt pålegg overfor rederiet om fjerning av vraket, og fortsetter sitt gode samarbeid med Sysselmannen, Kystvakten, rederiet og forsikringsselskapet i denne saken.

- Sysselmannen hadde selvfølgelig helst sett at vraket ble fjernet i år, sier miljøvernsjef hos Sysselmannen, Morten Wedege.

- Vi er uansett glade for at det ble gjort en grundig jobb med å fjerne drivstoff, olje og andre forurensningskilder fra havaristen allerede tidlig i vinter. Sysselmannen vil nå samarbeide med Kystverket i oppfølgingen videre. 

Siste nytt