Publisert: , Oppdatert:

Nye målinger av kvikksølv i fisk og krabbe ved ubåtvraket

Havforskningsinstituttet har hvert år siden 2004 gjort målinger i fisk og skalldyr i nærheten av ubåtvraket ved Fedje. Den siste undersøkelsen, som de gjør på oppdrag fra Kystverket, viser noe forhøyet kvikksølvnivå i krabbe og brosme.  

Men forskerne fant ingen forskjell på kvikksølvnivået i brosme fra vrakstedet og kysten for øvrig.

Kvikksølvnivået varierer noe fra år til år. Målingene vil fortsette.
Les mer om undersøkelsene og resultatene her. (lenke til HI)

Fjorårets resultater 

Siste nytt