Publisert: , Oppdatert:

Samler kjernen i norsk oljevernberedskap

Kystverket inviterer til sitt årlige seminar om beredskap mot akutt forurensning. Arrangementet samler aktører innen oljevernberedskap fra hele landet. I løpet av to dager skal ny kunnskap formidles, erfaringer utveksles, og ulike problemstillinger diskuteres. Meld deg på!

Ledende personell knyttet til statlig og kommunal beredskap, representanter fra operatører for petroleumsvirksomheten og norske utstyrsleverandører vil alle være til stede. Statssekretær Allan Ellingsen fra Samferdselsdepartementet vil stå for den offisielle åpningen.


Det er Kystverkets beredskapsavdeling som står som vertskap – som ansvarlig for landets statlige oljevernberedskap. Til seminaret kommer også viktige samvirkeaktører.

Seminaret er det 36. i rekken. Det første ble arrangert så langt tilbake som i 1979.

- Dette er en viktig møteplass og kunnskapsarena, sier Rolf Peder Lie, IUA-ansvarlig (Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing) i Kystverkets beredskapssenter
- Her ser vi på de lange linjene, lærer av erfaringer og strekker oss etter stadig bedre løsninger både på det operative og administrative.

- Å dele to slike dager sammen har stor nytte for samarbeidet til beste for norsk oljevernberedskap,  sier Åsmund Berg Nilsen, fagansvarlig for nasjonal samordning

- Noe av det spennende ved seminaret, er å trekke frem hendelser som har berørt en eller flere IUA’er, og sørge for erfaringsutveksling og læring. Denne gangen vil blant annet erfaring fra aksjoneringen i forbindelse med KNM Helge Ingstad og Northguider bli delt, forteller Nilsen.

Nasjonal plan Beredskap mot akutt forurensning skal revideres i 2020, og i den forbindelse er også Kystverkets samvirkeaktører invitert til et oppstartsmøte under seminaret. Her stiller sentrale aktører som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Fiskeridirektoratet, Folkehelseinstituttet, Forsvaret, Politidirektoratet med flere.

I september arrangerte Senter for oljevern og marint miljø i samarbeid med Kystverket et nasjonalt FOU seminar. Innholdet derfra vil bli oppsummert for forsamlingen. Og som tidligere er det aktuelle leverandører av oljevernmateriell tilstede med stand under dagene. Arrangementet er åpent for alle, og frist for påmelding er førstkommende fredag – 4. oktober.

Siste nytt