Publisert: , Oppdatert:

Utvider samarbeidet om å beskytte Nordsjøen

Ministre fra mange europeiske land er nå samlet i Bonn, Tyskland for å feire 50 år med samarbeid gjennom Bonn-avtalen. Lederne vil fornye og utvide samarbeidet for å beskytte Nordsjø-området mot forurensing.

Kartet viser det geografiske området som Bonn-avtalen til nå har omhandlet. Etter dagens ministermøte utvides avtaleområdet til å inkludere Biscaya-bukta.

At samarbeidet har vart i hele 50 år, bekrefter nytten av å jobbe sammen for å forebygge, forberede og bekjempe akutt forurensing som følge av ulykker, eller ulovlig marin forurensing fra det maritime.

Ministermøtet som fant sted i dag, feiret historien, men så også fremover. Ministrene besluttet å innlemme Spania i avtalen, og justerte ansvarssonene mellom Frankrike og Spania.

- Dette er svært godt nytt, kommenterer Kystverkets beredskapsdirektør, Johan Marius Ly, som deltar i Bonn.
- Å få med Spania i samarbeidet er svært gledelig. Det gjør at vi også får inkludert Biscayabukta i arbeidet vårt – hovedtrafikkåra mellom Nordsjøen og Middelhavet. Dette er et område med stor trafikk, der det tidligere har vært uønskede hendelser med forurensing som resultat. Disse grepene styrker Bonn-samarbeidet for å forebygge forurensning i Nordsjø-området. 

Videre har lederne i dag besluttet å utvide Bonn-avtalens handlingsomfang for å kunne forebygge ulovlig luftforurensing fra skip.

- Også dette vil styrke vår påvirkningskraft og effektene av samarbeidet vårt, kommenterer beredskapsdirektør Ly. 

dlemslandene vil påta seg en rekke nye forpliktelser for å møte nye trender og utfordringer i skipstrafikken og andre maritime aktiviteter – som offshore olje- og gassutvinning, og det faktum at risikoen for forurensing forblir selv om antallet observerte utslipp har gått ned de siste årene.

Siste nytt