Publisert: , Oppdatert:
- Pål Are Lilleheim

Etter trålerbrannen i Tromsø: – Et svært hektisk døgn

– Det har vært et svært hektisk, og til tider litt dramatisk døgn, sier styrmann Lars Øyvind Henningsen om bord på OV Bøkfjord. Han var én av de ti som mønstret på Kystverkets fartøy 25. september – og som gikk rett i arbeidet med å forsøke å slukke brannen om bord i det russiske tråleren Bukhta Naezdnik ved kai i Tromsø.
Saken inneholder også oppdateringer om den pågående aksjonen 

Oppdatert 30.09.2019
Kystverket er i dag i ferd med å avslutte sitt arbeid rundt havaristen. Det vil si at reder, ved forsikringsselskapet Skuld, nå tar over ansvaret med det operative arbeidet. Lensesystemene som ligger ute er Kystverkets, men leies ut til mannskapet som opererer på vegne av reder. Disse vil ha ansvaret for det videre arbeidet med kontrollering og ytterligere sikring – både med tanke på eventuelt utslipp og vrakgods fra havaristen.

Kystverkets overvåkningsfly, LN-KYV, fløy over området i går (søndag 29.09). Overvåkningsbildene viste svært lite utslipp, og ikke noe som har forårsaket forurensning på land eller strand.

Den langsiktige planen er å få fjernet vraket.

Kystverket fører kontinuerlig tilsyn, og vil i tillegg få varsel dersom situasjonen skulle endre seg.

Det vil ikke kommer flere oppdateringer i denne saken fra operasjonen, med mindre det blir endringer.

Oppdatering på oljevernaksjonen – 27.09.2019, kl. 11.20
Havaristen er ringet inn med lenser, Kystverket jobber kontinuerlig med å kontrollere og å sikre lensesystemene. Det settes i tillegg et lensesystem i nord og sør i sundet, for å fange opp det som eventuelt slipper forbi systemene rundt havaristen. Det legges også lenser på innsiden, for å unngå påslag på land. 

Kystverket har OV Bøkfjord, som er et oljevernfartøy, på stedet. I tillegg er det to fartøy fra det som heter Fartøy i kystnær beredskap (FKB) i sving, samt at Stilborg (fartøy i slepebåtberedskapen) er til stede. Disse sveiper med lensesystem i området, og har i tillegg kapasitet for opptak

Kystverkets overvåkningsfly, LN-KYV, gjorde i går en observasjon fra lufta. På grunn av værforholdene måtte de fly lavt, og oversikten var derfor begrenset. Planen var å fly et tokt i morges, men det lot seg ikke gjøre på grunn av tåke. De vil fly så snart forholdene tillater det.

Det interkommunale utvalget mot akutt forurensning (IUA) har satt stab, og samarbeider med Kystverket i den pågående aksjonen. Depotstyrker er også mobilisert.

Opprinnelig sak fra 26.09.2019: 

Kystverkets OV Bøkfjord havnet bokstavelig talt midt i ilden, da det begynte å brenne i den russiske tråleren Bukhta Naezdnik ved kai i Tromsø, onsdag 25. september. De lå til kai for å bytte mannskap, og ble kalt ut for å assistere i slukkearbeidet.

Raskt på plass 

OV Bøkfjord er et multifunksjonelt fartøy. Det betyr at det er bygd for å kunne ivareta en rekke oppgaver. I det daglige dreier dette seg om arbeid innen nybygging, vedlikehold og drift av fyrstasjoner, lykter, lanterner, faste og flytende merker. Men den er også utrustet for å bidra i operasjoner og hendelser med akutt forurensning, og har blant annet også en effektiv brannkanon i baugen.

Kystverkets fartøy var på plass klokken 13.50, og det skulle vise seg å bli en assistanse som drog ut i tid. Ett døgn etter at de ankom den brennende tråleren arbeidet mannskapet fortsatt i området.

– Tråleren har sunket ved kai, og akkurat nå har vi Kystverkets beredskapsansvarlige om ombord. Han koordinerer arbeidet med å begrense utslipp og skade på miljøet etter brannen og havariet. Vi har lagt oljevernlenser rundt tråleren, og vil etter hvert samle opp forurensning og annet som kommer fra den, forklarer styrmann Lars Øyvind Henningsen.

Slukking og stabilisering

Frem til den mer avklarte situasjonen som de opplever nå, har det vært et hektisk døgn for mannskapet.

– Det har dreid seg om å kontrollere og å prøve å slukke brannen, men også å bidra til å holde tråleren stabil ved kai. Vi lå da og holdt den stødig med baugen, blant annet når det var røykdykkere om bord, forteller Henningsen. Som videre opplyser at de ikke har opplevd situasjonen som like dramatisk som deler av mediene har fremstilt den.

– Det brant ganske heftig, og brann i et skip er tragisk og dramatisk i seg selv. Men vi har hele tiden hatt instruks om å ikke ta noen sjanser, og sånn sett har vi ikke opplevd å være i fare i noen fase av arbeidet. Vi følte at sikkerheten var godt ivaretatt, påpeker Henningsen.

– Har fungert veldig bra

Det er første gang Henningsen, og OV Bøkfjord, har vært involvert i denne typen hendelse. OV Bøkfjord ble overlevert Kystverket så sent som i 2016.

– Fartøyet har vist seg å være velegnet til denne typen operasjon, og har fungert veldig bra, opplyser Henningsen. Han ser for seg at de blir værende i området en stund fremover, for å bistå videre i arbeidet med å begrense forurensningen etter hendelsene med tråleren.

Siste nytt