Publisert: , Oppdatert:

Øvde oljevernberedskap med nordiske kolleger

Hva gjør vi om et stort fartøy med farlig last om bord går på grunn nært land? Denne uka øvde norske, svenske og danske fagfolk på håndtering av en potensiell uønsket hendelse med oljeforurensing på sjøen.

- Oljeforurensing på sjø følger ingen geografiske grenser, og vi har mye sårbar natur å ta vare på. Om en stor sjøulykke med oljeforurensing skulle inntreffe er vi avhengige av å kunne samarbeide godt på tvers av landegrenser. Gjennom Københavnavtalen, sørger vi for at vi jevnlig deler kompetanse, forskning og utvikling og erfaringer fra vårt operative arbeid, sier beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly.  

Øvelsen utgjør del av en internasjonal avtale som sørger for tett og godt samarbeid innen olje- og kjemikalievern mellom de nordiske landene. Øvelsen fant sted i Lysekil i Skagerrak.  Under denne øvelsen ble det spesielt fokusert på hvordan gjennomføre såkalt nødslep av havarist, overføring av olje mellom to operative enheter på sjøen, opptak av olje på sjø med ulikt utstyr, dykkerundersøkelser av havarist og samspill med overvåkningsfly.  

Denne gangen foregikk øvelsen i Sverige, med den svenske Kustbevakningen som verstsskap og leder aksjonen. 


- Nok kunnskap om oppgavene og om de ulike etatene som skal samarbeide er essensielt om ulykken skulle skje, understreker Ly.
- Ved å øve og stadig lære sikrer vi at vi er godt forbered til å samarbeide med andre land, utnytte ressursene optimalt og maksimere effekten av den oljevernberedskapen vi sammen har til rådighet.

Fra norsk side deltok fagfolk fra Kystverkets Beredskapsavdeling og – senter, samt fartøy både fra Kystverket og Kystvakta, som inngår i Kystverket/Statens oljevernberedskap.

Fakta

Informasjon om Københavnavtalen

Siste nytt