Publisert: , Oppdatert:

Kystverket leder arbeidet med opprydding av plastpellets

Kysterket skal lede arbeidet med å rydde strender for plastpellets i Oslofjordområdet og nedover Sørlandet, gjennom en statlig aksjon.

Slik ser kulene ut. Foto: Fredrikstad kommune/Oslofjorden Friluftsråd

Statlig aksjon innebærer at det er Kystverket, på vegne av staten, som organiserer håndteringen av en opprydningsaksjon. Kystverket beslutter dermed hvilke tiltak som skal iverksettes. Rederiet Seatrans Ship Management, som eier skipet kulene stammer fra, stiller sine ressurser til disposisjon og bidrar til gjennomføring av tiltakene. Kommunale og frivillige ressurser, styrt gjennom interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) er essensielle bidragsytere for å løse utfordringen. Den statlige aksjonen trådde formelt i kraft ved midnatt natt til i dag.

- Dette er en omfattende sak, og mange kommuner og aktører er involvert. At Kystverket nå koordinerer ressurser og innrapportering er den mest hensiktsmessige måten å løse dette på, sier beredskapsdirektør i Kystverket Hans-Petter Mortensholm.

Kartlegger berørte områder

Siden kulene ble oppdaget i midten av mars har berørte kommuner og Oslofjorden Friluftsråd allerede gjort en stor innsats, men det er mye som gjenstår. Først skal det kartlegges hvor plastkulene er å finne. IUA-er i berørte områder er nå i gang med å innhente informasjon fra kommunene.

- Vi må vite hvor vi kan sette inn ressursene mest effektivt. Tidligere er det også blitt opprettet en innmeldingsløsning for å melde fra om funn av plastpellets. Vi kommer til å få tilgang til den informasjonen som ligger der, for å bidra til at vi kan få en oversikt over hvor vi skal aksjonere, sier Mortensholm.  

Modell med drivemønster

Modell av drivbane for plastkulene. Illustrasjon: Meteorologisk institutt/Kystverket

Han sier vi må være forberedt på at dette er en opprydningsaksjon som kan ta lang tid, og at kulene kan være vanskelig å finne. Kystverket og Seatrans er godt i gang med samarbeidet, og ønsker begge å gå i gang med ryddingen så raskt som mulig.

Ønsker hjelp fra publikum

Fordi området for hvor kulene kan ha havnet er veldig stort, er Kystverket også avhengige av at observasjoner som gjøres av publikum meldes inn. Funn av plastkuler langs kysten av Oslofjorden eller nedover mot Sørlandet kan registreres her.

 

Kontaktinformasjon:

Kommunikasjonsrådgiver Lill Haugen (lill.haugen@kystverket.no / 475 05 060)

 

Siste nytt