Publisert: , Oppdatert:
- Lill Therese Opsahl Haugen

Rapport om testfasiliteter på Fiskebøl er klar

Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) har nå levert rapporten om testfasiliteter for oljevern og marin forsøpling på Fiskebøl til Samferdselsdepartementet.

Fasilitetene skal styrke forskning og utvikling innen oljevernteknologi i hav med mye is. En konsulentgruppe bestående av DNV GL, ÅF Advancia AS og Vista Analyse AS har på oppdrag utarbeidet konseptvalgutredningen.

Rapporten har sett på to alternativer:

1b: Ny innendørs test, kurs- og treningsfasilitet for oljevern i is og kulde på Fiskebøl
3b: Nytt innendørs anlegg med storskala utendørs anlegg på Fiskebøl

Videre utvikling av oljevernberedskapen: Rapporten har identifisert at det er behov for å utvikle kunnskap, kompetanse og teknologi for å sikre en effektiv beredskap mot oljeutslipp, og spesielt i kaldt klima, islagte farvann og i strandsonen. Det handler om å utvikle teknologi som fungerer, øve på å bekjempe olje i realistiske omgivelser og kartlegge effekten av ulike oljetyper. Det er også et ønske fra aktører om å forske på et bredere spekter av marin forurensning, som plast, alger og metall.

-  Kystverket ser behov for å utvikle test- og øvelsesfasiliteter for å forbedre beredskapen mot akutt forurensing for å forhindre og begrense miljøskade fra ulykker og uønskede hendelser, sier Hans Petter Mortensholm, beredskapsdirektør i Kystverket.

Her finner du rapporten med underliggende dokumenter:

Tilpasset KVU av testfasiliteter for oljevern og marin forsøpling på Fiskebøl.pdf

Vedlegg 1 - Kundens beskrivelse av oppdraget.pdf

Vedlegg 2 Aktørkontakt i forbindelse med problem- og behovsanalysen.pdf

Vedlegg 3 - Oversikt og beskrivelse av kostnadsposter.pdf

Vedlegg 4 - Grunnkalkyle og usikkerhetsanalyse.pdf

Vedlegg 5 Samfunnsøkonomiske nytteberegninger (VA-rapport 2020-23).pdf

Siste nytt