Publisert: , Oppdatert:

Kystverket fjerner eierløse blåskjellanlegg

De kommende tre ukene fjernes en rekke eierløse blåskjellanlegg i Nord-Norge. Prosjektet er finansiert av de såkalla korona-midlene, som regjeringa bevilget for å styrke den kriseramma bygg- og anleggssektoren i forbindelse med virusutbruddet.

– Vi har lokalisert 17 eierløse blåskjellanlegg, fra Harstad kommune i nord, til Bindal kommune i sør. Seaworks AS, som vant anbudet om oppdraget, starter i dag i Harstad kommune i nord, og så jobber vi oss sørover så langt vi rekker disse tre ukene, forteller seniorrådgiver Thomas M. Jensen i Kystverket Nordland.

Dette er anleggene som er aktuelle for fjerning nå:

 • Brunøya – Harstad kommune
 • Blåskjærvika – Lødingen kommune
 • Storlandsskjæret – Evenes kommune
 • Botnklubbskjæret – Evenes kommune
 • Barholmen – Hamarøy kommune
 • Storvika – Hamarøy kommune
 • Finnøyholmen N – Hamarøy kommune
 • Røsvik – Hamarøy kommune
 • Husøy II – Steigen kommune
 • Tennskjæret – Steigen kommune
 • Beisvær – Rødøy kommune
 • Risøya - Rødøy kommune
 • Austvika i Ranfjorden – Leirfjord kommune
 • Gjesfjorden I – Dønna kommune
 • Gjesfjorden II – Dønna kommune
 • Langholman V – Alstahaug kommune
 • Osen – Bindal kommune

Anleggene er forlatt av konkursrammede eiere og utgjør en sikkerhetsrisiko for både skipstrafikk, fritidsbåter, miljø og fiskeri.

– Vårt fokus er på sikkerhet, fremkommelighet og miljø. Blåskjellanleggene har stått uten eiere og tilsyn i flere år, og tilstanden på anleggene varierer. Vi ønsker å fjerne disse for å unngå at de driver ut i skipsleia, hvor det går nyttetrafikk og fritidsbåter, forteller Jensen.

Store mengder tauverk, kjetting, blåser og blåskjellrester skal fjernes og leveres på godkjent avfallsmottak.

Kystverket har også fått korona-midler til å gjennomføre et tilsvarende prosjekt på Vestlandet. Der står ni anlegg på lista over anlegg som skal fjernes. Dette skal etter planen skje i perioden oktober–desember.


Kontaktpersoner for prosjektet i Nord-Norge:

Kontaktperson for prosjektet på Vestlandet:

Siste nytt