Publisert: , Oppdatert:
- Lill Therese Opsahl Haugen

Kystverket hjelper Arktisk råd med oljeberedskap i nordområdene.

Kystverket har hatt ansvaret for rådets nye undervisningsfilm, der målet er å styrke små arktiske samfunns muligheter til håndtering av oljeutslipp.

Klimaendringer åpner for økt menneskelig aktivitet langt nord, noe som øker risikoen for akutte oljeutslipp i sårbare arktiske områder.

– Undervisningsfilmen, som er den andre filmen i en serie av tre, er ment som en hjelp for små samfunn i fjerntliggende områder. De som bor der er svært avhengige av sine lokalområder. Vi ønsker at de som bor der skal bli kjent med risikoen for utslipp i sine områder, og få kunnskap til å håndtere dette hvis det skjer, sier Ole Kristian Bjerkemo i Kystverkets beredskapsavdeling. Han har ledet arbeidet sammen med representanter fra USA, Canada og urfolksorganisasjonen Aleut International Association (AIA) i arbeidsgruppen EPPR (Emergency Prevention, Preparedness and Response), en av seks arbeidsgrupper i Arktisk råd.

Selv små oljesøl kan forårsake alvorlig skade på miljø, lokale økonomi, mennesker og kulturer når de ikke blir håndtert godt.

– Målet er å gi økt kunnskap om trusler og påvirkning fra oljeutslipp, slik at lokalsamfunnet selv raskt kan starte og bidra med opprydding på en trygg og effektiv måte samt kunne forberede hjelp fra sentrale myndigheter, sier Bjerkemo.

Se filmen her: 

Risks and Impacts of Oil Pollution on Communities - Full video from EPPR on Vimeo.

 

Om ARKTISK RÅD

Arktisk råd er det ledende mellomstatlige forumet som fremmer samarbeid, koordinering og samhandling mellom de arktiske statene, arktiske urfolk og andre arktiske innbyggere om felles arktiske spørsmål, særlig om spørsmål om bærekraftig utvikling og miljøvern i Arktis. Medlemmer av Arktisk råd er Canada, Kongeriket Danmark, Finland, Island, Norge, Den russiske føderasjonen, Sverige og USA.

Siste nytt