Publisert: , Oppdatert:
- Tatjana Eriksen Varholm

Inviterer til nasjonal brukerkonferanse

Hvordan løser Kystverket oppgavene med å gjøre norskekysten til verdens sikreste og reneste? Hvordan mener dere vi løser oppgavene? Hva kan vi gjøre annerledes? Hva er satsingene og hva vil fremtiden bringe? Dette er spørsmål som vil bli belyst i forbindelse med den nasjonal brukerkonferansen i Ålesund 21. og 22. april.

Kystverket ønsker velkommen til brukerkonferanse i Ålesund, 21. og 22. april.

Kystverket inviterer til nasjonal brukerkonferanse i Ålesund, der temaene er knyttet til områder som handler om sikker ferdsel og effektiv utvikling av kystvegen. Konferansen går av stabelen 21. og 22. april.

– På Kystverkets nasjonale brukerkonferanse blir det både presentasjoner fra Kystverket og dialog med brukerne. Dette er tilbakemeldinger vi trenger for å utføre de tjenestene vi skal levere. Vi har en visjon om å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste. Dette er en visjon vi jobber etter daglig, og det er derfor viktig for oss avstemme arbeidet opp mot brukernes behov, ønsker og prioriteringer. God dialog er en forutsetting for å lykkes med å nå vår visjon, sier Leif Arne Larsen, leder ved Sentrer for farled, fyr og merker i Kystverket.

I tillegg til dialog og kunnskapsdeling ønsker Kystverket å skape en møteplass for brukere, maritime interesseorganisasjoner, private og offentlige aktører. Målet er at den kollektive innsatsen skal bidra til en mer effektiv og sikker seilas i norske farvann.

PROGRAM

(Oppdatert 27.02.2020)

 • 09.00: Åpning
 • IALA-standard på sektorlykter - digitale verktøy. Øyvind Schrøder (Kystverket)
 • SINTEF: Automatisering/digitalisering av skipsfarten. Lars Andreas Wennersberg
 • MOWI: Utfordringer, omstrukturering, jakt på nye lokaliteter og areal. Arne Kvalvik
 • Kystverkets brukerundersøkelse om navigasjonsinnretninger 2019. Per-Magne Løseth Rovde (Kystverket)
 • Kystverkets navigasjonsinnretninger i en smartere og grønnere fremtid. Per-Erik Ose (Kystverket)
 • Vardø sjøtrafikksentral og statens slepeberedskap. Vardø VTS, Trafikkleder Alf-Tore Kristoffersen (Kystverket)
 • AIS og Racon. Gutorm Tomren (Kystverket)
 • Redningsselskapet: Sikkerhet til sjøs for fritidsflåten. Bertil Holen 
 • Den nye havne- og farvannsloven. Torill Hestholm Myklebust (Kystverket) 
 • Lostjenesten og digitalisering; muligheter og begrensninger. Odd-Sveinung Hareide (Kystverket)
 • Stad skipstunnel: En forutsigbar og tryggere farled forbi Stad. Terje Andreassen (Kystverket)
 • Strekningsvis planlegging av farledstiltak. Jarle Strand (Kystverket)
 • E-navigasjon, menneskelige faktorer, situasjonsbevissthet og trusselen innen dette. Tommy Hauksnes (Kystverket) 
 • Hurtigbåtforbundet, ved Ottar Årø
 • BarentsWatch, ved Eyvind Rinde (Kystverket)
 • Kartverket 
 • Kystdatahuset. Harald Borgø (Kystverket)
 • Kongelig Norsk Båtforbund. Stig Hvide Smith
 • Hurtigruten 
 • Lantidsplanlegging i ei teknologisk brytningstid. Beate Hundnes (Kystveket)
 • Åpning for innlegg og innslag fra andre brukere og samarbeidspartnere
 • Middag på Alnes fyr og opplevelsessenter, med en smak av historisk fortelling om fyrenes rolle i nasjonsbyggingen, v/ Knut Baar

Dato: 21. og 22. april 2020
Sted: Quality Hotel Waterfront, Ålesund
Middag: Alnes fyr og opplevelsessenter

Reise og opphold dekkes selv. Kystverket dekker konferansen, lunsj og sosialt samvær med middag på Alnes fyr og opplevelsessenter, felles transport t/r hotellet kvelden 21.04
Hver enkelt deltaker må selv bestille hotellovernatting og reise. Vi anbefaler at dere reserverer hotellrom snarest; det blir fort fullt i Ålesund.

Tlf. hotell: 99 04 0877 | 70 11 19 02 | 70 11 19 00. E-post: ingrid.vinje@choice.no
Adr: NedreStrandgate 25-27 | NO-6004 Ålesund | www.choice.no

Klikk her for påmelding 
Hver enkelt deltaker må melde seg på (ikke gruppepåmelding).
Frist for påmelding: 28.mars.2020

For ytterligere opplysninger:
Tatjana Eriksen Varholm.
Seniorrådgiver Kystverket.
Alnes opplevelsessenter

Alnes opplevelsessenter, ligger på Godøya – i havgapet like utenfor Ålesund. Opplevelsessenteret, der middagen skal være, ligger like ved det karakteristiske fyret.

Siste nytt