Publisert: , Oppdatert:

Ny algoritme skal varsle om ulykkesrisiko

Kystverket tester en ny digital algoritme som gir automatisk varsling om seilaser med høy ulykkesrisiko. Under testperioden skal algoritmen analysere alle seilaser fra Kristiansand til Molde ‒ før den innen utgangen av 2020 blir integrert i sjøtrafikksentralenes overvåkingssystem.

Kongsberg Norcontrol demonstrerte nylig algoritmen for Kystverket i et operativt testmiljø. Ut året skal løsningen testes ut og utbedres før den blir integrert i sjøtrafikksentralenes systemer. Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen.
Kongsberg Norcontrol demonstrerte nylig algoritmen for Kystverket i et operativt testmiljø. Ut året skal løsningen testes ut og utbedres før den blir integrert i sjøtrafikksentralenes systemer. Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen.

‒ Algoritmen blir et viktig hjelpemiddel for sjøtrafikksentralene ved at den fremhever høyrisiko seilaser som trafikklederen bør ha fokus på. Det gir oss muligheten til å bli enda bedre til å oppdage det ene fartøyet som skiller seg ut i mengden, sier senterleder Jon Leon Ervik i Kystverket.

En algoritme er et sett med definerte regler som er designet for å hente data om skipsbevegelser, og beregne, sortere og presentere risikonivået til fartøy i et definert område. Når algoritmen kommer i operativ drift vil den analysere alle seilaser i områder som overvåkes av Kystverkets sjøtrafikksentraler i Horten, Brevik, Kvitsøy, Fedje og Vardø.  

Gir et bedre situasjonsbilde

Varslingen gjelder mulige fartøysbevegelser som kan utgjøre en risiko for sikkerheten og miljøet til sjøs, og skal gi trafikkleder muligheten til å iverksette forebyggende tiltak på et tidlig tidspunkt. Tiltak kan være inngrep for å korrigere fartøyets fart eller kurs.

I tillegg til å identifisere avvik og risiko, sammenligner algoritmene fartøysruter for å beregne når fartøyer vil møtes underveis. Dette kan forebygge møtekonflikter på trange og krevende steder langs kysten. 

I spesielt utsatte og kystnære farvann i Sør-Norge overvåkes risikotrafikk døgnkontinuerlig av fire sjøtrafikksentraler i Horten, Brevik, Kvitsøy og Fedje. I 2019 ble det registrert nærmere 442 600 skipsbevegelser i disse tjenesteområdene, en økning på 2,7 prosent siden 2018. Sjøtrafikksentralene i Sør-Norge utførte i 2019 rundt 5500 inngrep for å avklare trafikksituasjoner, deriblant korrigering av fart og kurs. Kystverkets femte sjøtrafikksentral i Vardø overvåker risikotrafikk som går i havområder lenger ut fra kysten.  

Nybrottsarbeid

‒ Dette er første gang slik teknologi blir utviklet innen sivil maritim sjøsikkerhetstjeneste. Flere sjøtrafikksentralmyndigheter har lignende planer, men mangler kompetanse som krever samarbeid mellom flere fagmiljøer, påpeker Ervik. 

Algoritmen er utviklet i forsknings- og utviklingsprosjektet BEAN, et samarbeid mellom Kystverket, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Kongsberg Norcontrol. Siden prosjektet startet opp i 2018 har Forsvarets forskningsinstitutt testet ulike modeller og algoritmer for å finne den mest optimale løsningen basert på Kystverkets behov. Kongsberg Norcontrol tester ut modellen, og jobber parallelt med å integrere algoritmene med programvare som blir levert til Kystverket.

‒ Det som er nytt for oss i dette prosjektet er at vi kombinerer forskning med produktutvikling. Forskningsresultatet skal munne ut i et nyttig produkt som om kort tid skal brukes i operativ tjeneste. Det gjør det spennende, men også mer krevende, sier prosjektleder Inga Daler i Kongsberg Norcontrol.

Skal testes ut i nytt tjenesteområde

Algoritmen skal blant annet testes ut i innseilingen til Florø, et område som på sikt blir del av det nye tjenesteområdet til sjøtrafikksentraltjenesten på Vestlandet, planlagt utvidet fra Fedje til Kristiansund. I grunnlagsdokumentet for Nasjonal transportplan 2018-2029 er Vestlandet beskrevet som området hvor det er høyest sannsynlighet for utslipp av råolje eller oljeprodukter. En utvidelse av Kystverkets tjenesteområder vil redusere sannsynligheten for kollisjoner og grunnstøtinger i disse risikoområdene.

Siste nytt